[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Tyrfing OSM tyrfingosm at gmail.com
Tue Oct 1 15:54:53 CEST 2013


Har sett litt på data for vatn og bekker. Endel bekker renner oppover, og
enkelte vann ser litt omtrentlige ut når man sammenlikner med GPS-spor
eller Bing. Dvs. jeg tror en manuell (evt semimanuell for hvite områder)
kan være en god idé.30. september 2013 kl. 22:30 skrev Sverre Didriksen <
sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Veier f.eks må vi være forsiktig med. Jeg har erfart at det en del steder
> er mye feil i Kartverkets data. Det er en del gamle veier som er igjengrodd
> og som ikke finnes, men som er i datasettene til Kartverket. En import av
> alle veier vil da kunne gjøre en del skade. Jeg tror en kommunevis manuell
> import vil være det beste, helst gjort av noen som er kjent. Men der hvor
> det er tynt med data er nok en import av alt det som mangler helt greit.
>
> -Sverre
>
>
>
> Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote on 30.09.2013 22:06:45:
>
>
> >
> > Punkt 2 og 3 flyter vel kanskje litt over i hverandre. Men med punkt
> > 3 så tenkte jeg at det ikke var noe organisert importering. Det
> > betyr jo i praksis at det vil ta lang til å importere aktuelle data.
>
> >
> > Jeg tenker i farta at ting som myr og vann bør kunne tas inn litt
> > mer organisert og se hva som har best nøyaktighet og hva som
> > eventuelt mangler i OSM. Veier likeså. Mens f. eks. stier kanskje
> > kun bør importeres av lokalkjente som veit at stien faktisk går der.
> > Stier i N50 har jo ganske varierende kvalitet.
> >
> > Punktene mine var forøvrig kun for å ha noe å diskutere etter, så ta
> > de med en klype salt :-)
> >
> > Espen
> >
> >
>
> > 2013/9/30 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>
> > Espen Oldeman Lund wrote on 30.09.2013 21:29:05:
> >
> > >
> > > Hei!
> > >
> > > Som dere ser så har jeg sendt en forespørsel til Kartverket om bruk
> > > av de nylig frigitte dataene i OSM. Men som tidligere nevnt så tyder
> > > alt på at data kan brukes i OSM, så jeg tenkte at vi bør begynne å
> > > diskutere hvordan vi håndterer dette framover.
> > >
> > > Det er i hovedsak vbase(veger) og N50 som er aktuelt å bruke i OSM.
> > >
> > > Jeg tenker at de i grove trekk er fire måter og håndtere disse dataene
> på:
> > > 1. Importere direkte uten å se på konflikter
> > > 2. Importere med en mer eller mindre automatisk prosess
> > > 3. Ingen import, men en prosess der hver enkelt OSM'er plukker ut
> > > elementer for sitt lokale område og legger inn i OSM
> > > 4. Ignorere dataene og ikke bruke de i OSM
> > >
> > > Hvilken framgangsmåte som velges avhenger sjølsagt av datasettet.
> > >
> > > N50 inneholder jo en drøss av ulike data så før en går igjennom
> > > detaljene på de, så synes jeg det hadde vært fint å fått generelle
> > > kommentarer fra OSM'er på hvordan vi skal håndtere disse dataene.
> > >
> >
>
> > Hei
> >
> > Jeg synes det er viktig å ikke "ødelegge" noe som ligger i OSM. Det
> > betyr i praksis at dataene dtort sett må flettes slik at vi ikke
> > overskriver noe eller får doble objekter. Selvfølgelig må man også
> > vurdere om nøyaktigheten på noe av det Kartverket har er bedre og at
> > man da tar inn data for å korrigere.
> >
> > Jeg tror derfor at punkt 3 er mest aktuell for de fleste typer
> > elementer, men det finnes unntak. Et av unntakene er kanskje
> > kommune- og fylkesgrenser.
> >
> > -Sverre
> >
>
> >
> > --
> > http://www.turkompisen.no
> > http://www.kresendo.no/
> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> >
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131001/b33b319e/attachment.htm 


More information about the kart mailing list