[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Mon Oct 7 04:31:26 CEST 2013


On Sun,  6 Oct 2013 23:51:19 +0200, Sverre Didriksen wrote:

> Jeg har tittet på den landsdekkende geoJSON-filen. Den inneholder ikke 
> høydekurver såvidt jeg kan se. Noen som vet noe om det? Det var litt 
> skuffende for jeg hadde planlagt å bruke disse på mine GPS-kart. Å ta det 
> fra hver kommune er litt mer jobb.
>
> I tillegg så ser jeg at alle punkter er oppgitt i grader med bare 4 
> desimaler. Det et mindre enn man ofte bruker, og betyr at objekter kan 
> være 10 meter feil. Det er litt mye synes jeg, så vi bør vurdere om vi 
> bare skal bruke de kommuneinndelte SOSI-filene. De bruker UTM-koordinater 
> med siffer helt ned til en cm.

Hei! Er det ikke bedre å bruke å bruke DTM-en som er tilgjengelig
for nedlasting og genere nye høydekurver isteden for å bruke de som
er i N50?

Jeg har dessverre ikke fått sett så nøye på dataene som er gjort
tilgjengelig og heller ikke på høydekruvene, men hvis de kan
sammenlignes med høydekurvene på et Norge 1:50000-kart (som vel er
basert på N50) så er de jo ikke så veldig detaljerte synes jeg. Dessuten
ser det ut som høydekurvene i SOSI-filene også bare har ekvidistanse på
20 m.

Når terrengmodellen har oppløsning på 10 m burde den vel gi ganske bra
høydekurver, i hvert fall bedre enn det som hittil har vært
tilgjengelig? Ulempen er vel det du er inne på at det blir veldig mange
filer å laste ned, og kanskje også at det krever mye datakraft og lage
kurvene?

For en stund siden forsøkte jeg å lage høydekurver fra en DTM
tilgjengelig gjennom en WCS-tjeneste som Thomas Hirsch nevnte. Den ser
ut til å være basert på de samme dataene som nå kan lastes ned, og jeg
synes det ga ganske brukbare høydekurver, selv med 5 m ekvidistanse.
Eksempel fra Årvollåsen i Oslo:

wget -O arvollasen_land_utm33_10m.tiff 'http://wcs.geonorge.no/skwms1/wcs.dtm?SERVICE=WCS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCoverage&FORMAT=GeoTIFF&COVERAGE=land_utm33_10m&BBOX=266776,6653518,268214,6654913&CRS=EPSG:32633&RESX=10&RESY=10'

gdal_contour -i 5 -snodata 32767 -a height arvollasen_land_utm33_10m.tiff arvollasen_contours_e5m.shp

Men kanskje det også finnes programmer som er bedre å bruke enn
gdal_contour. Jeg har ikke så mye peiling. Noen som har noe å anbefale?

Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list