[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Tue Oct 8 14:19:20 CEST 2013


Denne tråden begynner å spore litt av, men bare en kort kommentar.

Det at det er oppløsning på 10 meter på DTM'en sier nok ikke så mye om
nøyaktigheten. Dette datasettet satt sammen av mange ulike
datasett<http://norgedigitalt.no/Norge_digitalt/Norsk/Basisdata/Hoydedata+DTM/>og
nøyaktigheten vil derfor variere avhengig av hvor i landet du er. Jeg
tipper at den er mest nøyaktig nærme byene. Så jeg er litt skeptisk til at
du faktisk får bedre høydekurver ved å lage de sjøl.

Men sikkert noen som veit mer om dette som kan korrigere meg hvis jeg tar
feil.

Espen


2013/10/7 Håkon Stordahl <hakon at stordahl.org>

> On Sun,  6 Oct 2013 23:51:19 +0200, Sverre Didriksen wrote:
>
> > Jeg har tittet på den landsdekkende geoJSON-filen. Den inneholder ikke
> > høydekurver såvidt jeg kan se. Noen som vet noe om det? Det var litt
> > skuffende for jeg hadde planlagt å bruke disse på mine GPS-kart. Å ta det
> > fra hver kommune er litt mer jobb.
> >
> > I tillegg så ser jeg at alle punkter er oppgitt i grader med bare 4
> > desimaler. Det et mindre enn man ofte bruker, og betyr at objekter kan
> > være 10 meter feil. Det er litt mye synes jeg, så vi bør vurdere om vi
> > bare skal bruke de kommuneinndelte SOSI-filene. De bruker UTM-koordinater
> > med siffer helt ned til en cm.
>
> Hei! Er det ikke bedre å bruke å bruke DTM-en som er tilgjengelig
> for nedlasting og genere nye høydekurver isteden for å bruke de som
> er i N50?
>
> Jeg har dessverre ikke fått sett så nøye på dataene som er gjort
> tilgjengelig og heller ikke på høydekruvene, men hvis de kan
> sammenlignes med høydekurvene på et Norge 1:50000-kart (som vel er
> basert på N50) så er de jo ikke så veldig detaljerte synes jeg. Dessuten
> ser det ut som høydekurvene i SOSI-filene også bare har ekvidistanse på
> 20 m.
>
> Når terrengmodellen har oppløsning på 10 m burde den vel gi ganske bra
> høydekurver, i hvert fall bedre enn det som hittil har vært
> tilgjengelig? Ulempen er vel det du er inne på at det blir veldig mange
> filer å laste ned, og kanskje også at det krever mye datakraft og lage
> kurvene?
>
> For en stund siden forsøkte jeg å lage høydekurver fra en DTM
> tilgjengelig gjennom en WCS-tjeneste som Thomas Hirsch nevnte. Den ser
> ut til å være basert på de samme dataene som nå kan lastes ned, og jeg
> synes det ga ganske brukbare høydekurver, selv med 5 m ekvidistanse.
> Eksempel fra Årvollåsen i Oslo:
>
> wget -O arvollasen_land_utm33_10m.tiff '
> http://wcs.geonorge.no/skwms1/wcs.dtm?SERVICE=WCS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCoverage&FORMAT=GeoTIFF&COVERAGE=land_utm33_10m&BBOX=266776,6653518,268214,6654913&CRS=EPSG:32633&RESX=10&RESY=10
> '
>
> gdal_contour -i 5 -snodata 32767 -a height arvollasen_land_utm33_10m.tiff
> arvollasen_contours_e5m.shp
>
> Men kanskje det også finnes programmer som er bedre å bruke enn
> gdal_contour. Jeg har ikke så mye peiling. Noen som har noe å anbefale?
>
> Hilsen Håkon.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131008/cd98b70b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list