[NUUG kart] Håndtering av frigitt kartdata

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Oct 8 14:35:32 CEST 2013


Personlig synes jeg høydekurvene i N50 er passe på småskjermer slik man 
har på GPS. Derfor ser jeg ingen grunn til å lage noe bedre på mine 
GPS-kart. Ikke i første omgang iallefall. Dette er uansett bedre enn de 
jeg allerede har som er bassert på 90-meters-målinger fra satelitt. 

-SverreEspen Oldeman Lund wrote on 08.10.2013 14:19:20:

> 
> Denne tråden begynner å spore litt av, men bare en kort kommentar. 
> 
> Det at det er oppløsning på 10 meter på DTM'en sier nok ikke så mye 
> om nøyaktigheten. Dette datasettet satt sammen av mange ulike datasett
> og nøyaktigheten vil derfor variere avhengig av hvor i landet du er.
> Jeg tipper at den er mest nøyaktig nærme byene. Så jeg er litt 
> skeptisk til at du faktisk får bedre høydekurver ved å lage de sjøl. 
> 
> Men sikkert noen som veit mer om dette som kan korrigere meg hvis 
> jeg tar feil. 
> 
> Espen
> 

> 2013/10/7 Håkon Stordahl <hakon at stordahl.org>
> On Sun,  6 Oct 2013 23:51:19 +0200, Sverre Didriksen wrote:
> 
> > Jeg har tittet på den landsdekkende geoJSON-filen. Den inneholder ikke
> > høydekurver såvidt jeg kan se. Noen som vet noe om det? Det var litt
> > skuffende for jeg hadde planlagt å bruke disse på mine GPS-kart. Å ta 
det
> > fra hver kommune er litt mer jobb.
> >
> > I tillegg så ser jeg at alle punkter er oppgitt i grader med bare 4
> > desimaler. Det et mindre enn man ofte bruker, og betyr at objekter kan
> > være 10 meter feil. Det er litt mye synes jeg, så vi bør vurdere om vi
> > bare skal bruke de kommuneinndelte SOSI-filene. De bruker 
UTM-koordinater
> > med siffer helt ned til en cm.

> Hei! Er det ikke bedre å bruke å bruke DTM-en som er tilgjengelig
> for nedlasting og genere nye høydekurver isteden for å bruke de som
> er i N50?
> 
> Jeg har dessverre ikke fått sett så nøye på dataene som er gjort
> tilgjengelig og heller ikke på høydekruvene, men hvis de kan
> sammenlignes med høydekurvene på et Norge 1:50000-kart (som vel er
> basert på N50) så er de jo ikke så veldig detaljerte synes jeg. Dessuten
> ser det ut som høydekurvene i SOSI-filene også bare har ekvidistanse på
> 20 m.
> 
> Når terrengmodellen har oppløsning på 10 m burde den vel gi ganske bra
> høydekurver, i hvert fall bedre enn det som hittil har vært
> tilgjengelig? Ulempen er vel det du er inne på at det blir veldig mange
> filer å laste ned, og kanskje også at det krever mye datakraft og lage
> kurvene?
> 
> For en stund siden forsøkte jeg å lage høydekurver fra en DTM
> tilgjengelig gjennom en WCS-tjeneste som Thomas Hirsch nevnte. Den ser
> ut til å være basert på de samme dataene som nå kan lastes ned, og jeg
> synes det ga ganske brukbare høydekurver, selv med 5 m ekvidistanse.
> Eksempel fra Årvollåsen i Oslo:
> 
> wget -O arvollasen_land_utm33_10m.tiff 'http://wcs.geonorge.no/
> skwms1/wcs.dtm?SERVICE=WCS&VERSION=1.0.
> 
0&REQUEST=GetCoverage&FORMAT=GeoTIFF&COVERAGE=land_utm33_10m&BBOX=266776,
> 6653518,268214,6654913&CRS=EPSG:32633&RESX=10&RESY=10'
> 
> gdal_contour -i 5 -snodata 32767 -a height 
> arvollasen_land_utm33_10m.tiff arvollasen_contours_e5m.shp
> 
> Men kanskje det også finnes programmer som er bedre å bruke enn
> gdal_contour. Jeg har ikke så mye peiling. Noen som har noe å anbefale?
> 
> Hilsen Håkon.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 

> 
> -- 
> http://www.turkompisen.no
> http://www.kresendo.no/
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131008/a46096a7/attachment.htm 


More information about the kart mailing list