[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sun Oct 13 09:23:14 CEST 2013


2013/10/11 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
> On 2013-10-11, at 18:10, Thomas Hirsch <Thomas.Hirsch at kartverket.no> wrote:
>>> Det hadde vert kjekt å høyre på innspill kva de meinar om dette forslaget
>>
>> Støtter det. :) Adresseinformasjon i OSM og Nominatim er umiddelbart nyttig og i stor grad konfliktfri.
>> Jeg er ikke helt sikkert hvilken geometri som ligger i Elveg - så vidt jeg husker er matrikkeladressene knyttet både til midtpunkt av eiendomsflaten og til "inngangen" - det sistnevnte er selvfølgelig det nyttigere, spesielt hvis det er flere adresser på én eiendom. Det er verdt å sjekke for å håndtere konflikter.
>
> Vi må også tenke gjennom om vi vil importere adressepunkter, eller om vi vil ha adresse-tags på bygning eller POIs som enten fins allerede eller som evt. skal importeres fra andre kartverket-datasett.
>
> Det enkleste er å bare importere adressepunktene, og for bygg med mer enn en adresse eller adresser med flere bygg er det nok uansett den eneste fornuftige måten å representere det på, men det kunne gitt mening å la enkle tilfeller med en adresse til en eiendom med ett hus ligge i OSM som kun ett polygon med building=yes og adressetagger.

* I Trondheim ser det ut til å være overvekt med addr:* på
bygnings-polygoner. Men når jeg sammenligner Trondheim med andre
storbyer, ser det ut som om det er fler adresser her enn i de andre
storbyene. Se OSMI på zoom level 12 eller mer [1].
* Globalt ser det ut som om adresser oftest er på bygnings-polygoner
når de finnes. Det finnes ca. 25 millioner addr:housenumber, ca. 10 er
på polygoner og 15 på noder [2]. Ca. 10 millioner har også en building
tag [3], og jeg gjetter det er omtrent de sammesom de 10 millioner som
er på polygoner.
* Editorene har en tendens til å ville sette addr:* på bygningene og
JOSM-pluginen building-tools, merger disse automatisk [4].
* Når man søker etter adresse som er på et polygon, vil dette merkes,
mens bare punktet merkes når det er en node. Søk f.eks på "Øvre
Flatåsveg 37B" og "Skårgangen 3A" for å se forskjellen.

Jeg vil anbefale å sette addr:* på bygnings-polygonene der disse
finnes, og som adressepunkter ellers. Når man senere legger inn
bygninger der det er adresse-noder, kan disse merges med bygningen.

>>> Det er lite poeng å importere matrikkeladressene.
>> Bør evt importeres for eiendommer som fortsatt ikke har gateadresse.
> Matrikkeladressene har nok begrenset nytteverdi, i alle fall så lenge vi ikke har andre eiendomsdata. Jeg stemmer for at vi i alle fall lar det ligge i første runde, hvis vi senere importerer noe mer kan vi evt. påføre matrikkeladresser på objektene de peker på.

Enig i å la det ligge for nå. Kartverket har som mål at hele Norge
skal ha gateadresser innen 2015 [5], og jeg vet flere steder over hele
landet hvor de nylig har fått gateadresser.

I tillegg er det også flere steder som har gateadresser, men hvor det
ikke er hus. To eksempler er "Høgreina 272, 7079 Flatåsen" som er en
ballplass og "Markveien 4, 9372 Gibostad" hvor Markveien har stått på
kartene i mange år, men som ikke ennå er bygd. Søk begge opp på f.eks
http://www.norgeskart.no. Jeg tror ikke det gjør noe om disse får en
adresse i OSM, men vi bør ha et bevisst forhold til det.

[1]: http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=10.40610&lat=63.39760&zoom=12&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,nodes_with_addresses_defined,nodes_with_addresses_interpolated,no_addr_street,street_not_found,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads
[2]: http://taginfo.openstreetmap.org/keys/addr:housenumber#overview
[3]: http://taginfo.openstreetmap.org/keys/addr:housenumber#combinations
[4]: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses#Denmark
[5]: http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Vegadresse/Fylkesoversikt/

Geir Ove


More information about the kart mailing list