[NUUG kart] Forslag til import av grenser og adresser frå kartverket

Knut Arne Bjørndal bob at cakebox.net
Sun Oct 13 10:03:59 CEST 2013


On 2013-10-13, at 09:23, Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com> wrote:

> 2013/10/11 Knut Arne Bjørndal <bob at cakebox.net>:
>> On 2013-10-11, at 18:10, Thomas Hirsch <Thomas.Hirsch at kartverket.no> wrote:
>>>> Det hadde vert kjekt å høyre på innspill kva de meinar om dette forslaget
>>> 
>>> Støtter det. :) Adresseinformasjon i OSM og Nominatim er umiddelbart nyttig og i stor grad konfliktfri.
>>> Jeg er ikke helt sikkert hvilken geometri som ligger i Elveg - så vidt jeg husker er matrikkeladressene knyttet både til midtpunkt av eiendomsflaten og til "inngangen" - det sistnevnte er selvfølgelig det nyttigere, spesielt hvis det er flere adresser på én eiendom. Det er verdt å sjekke for å håndtere konflikter.
>> 
>> Vi må også tenke gjennom om vi vil importere adressepunkter, eller om vi vil ha adresse-tags på bygning eller POIs som enten fins allerede eller som evt. skal importeres fra andre kartverket-datasett.
>> 
>> Det enkleste er å bare importere adressepunktene, og for bygg med mer enn en adresse eller adresser med flere bygg er det nok uansett den eneste fornuftige måten å representere det på, men det kunne gitt mening å la enkle tilfeller med en adresse til en eiendom med ett hus ligge i OSM som kun ett polygon med building=yes og adressetagger.
> 
> * I Trondheim ser det ut til å være overvekt med addr:* på
> bygnings-polygoner. Men når jeg sammenligner Trondheim med andre
> storbyer, ser det ut som om det er fler adresser her enn i de andre
> storbyene. Se OSMI på zoom level 12 eller mer [1].
> * Globalt ser det ut som om adresser oftest er på bygnings-polygoner
> når de finnes. Det finnes ca. 25 millioner addr:housenumber, ca. 10 er
> på polygoner og 15 på noder [2]. Ca. 10 millioner har også en building
> tag [3], og jeg gjetter det er omtrent de sammesom de 10 millioner som
> er på polygoner.
> * Editorene har en tendens til å ville sette addr:* på bygningene og
> JOSM-pluginen building-tools, merger disse automatisk [4].
> * Når man søker etter adresse som er på et polygon, vil dette merkes,
> mens bare punktet merkes når det er en node. Søk f.eks på "Øvre
> Flatåsveg 37B" og "Skårgangen 3A" for å se forskjellen.
> 
> Jeg vil anbefale å sette addr:* på bygnings-polygonene der disse
> finnes, og som adressepunkter ellers. Når man senere legger inn
> bygninger der det er adresse-noder, kan disse merges med bygningen.

Vi må samtidig ha et forhold til at verden ikke alltid er så enkel. F.eks. bor jeg i Midtunhaugen 141A, og i samme bygg er det husnummer 121, 123, 125, 139, 139A, 141, 141A, 143. Tre og tre av disse er rett over hverandre, og jeg ser ikke for meg noen måte hvor disse kan få hvert sitt polygon i OSM uten at det blir umulig å redigere.

Jeg er litt usikker på om det er lurt å legge opp til at dette skal gjøres på to forskjellige måter.

Kanskje en måte å gjøre det på er å putte adresse-taggene på en node langs kanten av bygningen sammen med building=entrance, men jeg er usikker på om det finnes bygg der det er flere adresser pr. inngang også.

> [4]: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Addresses#Denmark

Som nevnt her er det også vanskeligere å holde datasettet oppdatert med endringer fra kartverket hvis adressenodene merges med bygninger.

-- 
Knut Arne Bjørndal
aka Bob Kåre
bob+osm at cakebox.net
bobkare at irc

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2527 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131013/e7abbb45/attachment.bin 


More information about the kart mailing list