[NUUG kart] Diskutere med imports at openstreetmap.org

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Oct 15 09:16:20 CEST 2013


Gnonthgol <gnonthgol at gmail.com> wrote on 15.10.2013 01:07:01:

> 
> Den 13. okt. 2013 21:18, skreiv Sverre Didriksen:
> > Thomas Hirsch <Thomas.Hirsch at kartverket.no> wrote on 13.10.2013 
14:47:44:
> > > Det blir veldig uryddig hvis importrutinene blir varslet litt her og 

> > der.
> > > På import-sidene står det klar og tydelig at imports@ skal varsles
> > > når det ble tatt en beslutning i det lokale samfunnet. Når vi gjorde
> > > det for SSR-importen fikk vi god innspill, og ganske frie hender
> > > ellers, så er det ingenting å tape med dette.
> >
> > Det er helt sikkert en god ting, men når jeg tester med bare å ta skog 

> > for en kommune så er det ikke så mye som kan gå galt. Det er stor 
> > forskjell på det og å ta alle data for hele landet.
>
> Det kan bli eit stort problem når nokon må rydde opp etter importen. Me 
> har endå ikkje diskutert muligheten å importere landdekke fra N50 eller 
> korleis ein skulle gjort dette. Det er ein god del behandling som må til 

> før ein kan importere dette. N50 inneheld mykje informasjon og me må 
> finne ut kva taggar me skal bruke. I tilleg er det ein del objekt som er 

> lagt inn med tanke på rendering, desse må me få bort og få data som er 
> homogene og passer fint inn i osm.
> > Håper noen vil forfatte en mail til dem.
> Import prosesses med grensedata og adresser er komme lengst og er nesten 

> klar til å informere dwg om. Skogdekke er langt frå klar til import.
> 

Om dere virkelig er engstelige for å måtte rydde opp etter meg så har jeg 
ingen problemer med å trekke meg litt tilbake.

-Sverre
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20131015/4850d31b/attachment.htm 


More information about the kart mailing list