[NUUG kart] Vegnummer lange veier (open street map)

Gro Mette Moen Gro.MetteMoen at forbrukerradet.no
Wed Apr 9 09:14:12 CEST 2014


Jeg kontaktet dere tidligere knyttet til vegdata og brukte Jevnaker som eksempel på sted som var dårlig kartlagt. Jevnaker ble ordnet opp i. Takker:)

Et annet spørsmål som jeg mener utfordrer brukbarheten til dataene i OpenStreetMap, er manglende mulighet til å orientere seg på lange veier med mange husnummer. For små veier er det ikke nødvendigvis et stort problem at det mangler mange husnummer, men for lange veier, slik som Drammensveien i Oslo som har flere hundre husnummer, blir det et problem å orientere seg i kartdataene når husnummer mangler. Man søker seg til veien og blir plassert mange kartutsnitt fra der man faktisk skal. Så må man scrolle seg ut og tjenesten man benytter blir mer tungvint i bruk. Det samme gjelder mange andre lengre veier slik som Mellomvegen, Strandvegen og Kvaløyvegen i Tromsø.

Kjenner dere til måter å omgå dette problemet på? Håper på raskt svar.

Vennlig hilsen
Gro Mette Moen
Rådgiver samferdsel
M: 92205597

[cid:image001.png at 01CF53D2.DC79C880]
                                                     www.forbrukerrådet.no<http://www.forbrukerrådet.no/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140409/e452be7e/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 6740 bytes
Desc: image001.png
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140409/e452be7e/attachment.png 


More information about the kart mailing list