[NUUG kart] Vedr. import av adresser

Robert Nordan rpvn at robpvn.net
Mon Apr 14 16:12:26 CEST 2014


Kjempestilig! Sammen med Turleder'ns innsats med bygninger i Bærum får
kartene rundt hovedstaden et kjempeløft nå om dagen, godt jobbet!

/Robert N


2014-04-14 15:13 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Hei,
>
> Som nokon har lagt merke til så har eg starta med å importere adresser i
> Oslo.
> Fekk spørsmål om prosessen rundt dette og tenkte å starte ein tråd.
>
> Gnonthgol har konvertert data til osm filer (xml) som eg lastar inn i JOSM.
> Detaljar rundt konverteringa kan han sikkert svare på.
>
> Filene eg har er delte inn etter kommune så det ikkje vert for mykje data
> på ein gong.
> Prosessen er enkel. Etter å ha opna osm fila for kommunen eg skal
> importere frå, så lagar eg eit nytt prosjekt og hentar ned osm data for
> området.
> Kopierer så data frå adresse fila og limer inn i prosjektet.
>
> Prøver så godt det lar seg gjere å fjerne gamle duplikatar og rette
> eventuelle feil før opplasting. Feil eg ikkje ser vil eg ta tak i med ein
> gong dei vert oppdaga.
> OSM Inspector brukar litt tid for å oppdatere seg så det kan ta litt tid.
>
> Ser at mange har lagt adresse i bygningen. Vil anbefale at vi held oss til
> separate nodar då mange hus har fleire nummer.
> Noden er også plassert ved inngangen i dei aller fleste tilfelle.
>
> POIs som butikkar osv som har addr tag har eg for det meste ignorert.
>
> Prosessen er tidkrevjande og eg har brukt omtrent all tid i helga til
> dette arbeidet.
>
> mvh
> Jan T
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140414/38092520/attachment.htm 


More information about the kart mailing list