[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Aug 5 09:08:06 CEST 2014


Den 5. aug. 2014 kl. 08:44 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> 
> 2014-08-04 22:37 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>> 
>> Når det gjelder tagging, begynte jeg i forrige uke å kladde på et
>> forslag på importwikisida:
>> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import#Vegdata
> 
> Et par kommentarer til wiki-sida:
> - Nøyaktighet: På en del står det "Importere [...] objekter med større
> nøyaktighet enn i OSM". For veger som allerede finnes i OSM skal det
> være en høy terskel for å erstatte denne. Jeg tror det er bedre å
> manuelt justere geometrien på det eksisterende objektet, eventuelt
> bruke en smart plugin til å beholde ID og dermed alle tagger og
> historie. Uansett bør det å legge inn manglende veger være førstepri.

Helt enig. Jeg ser imidlertid stadig vekk veier i OSM som er unøyaktige, enten med veldig skarpe kurver eller som ligger forskjøvet (sannsynligvis inntegnet etter feiljusterte flyfoto).

> - Bilferjestrekning: Det står at disse skal importeres ved større
> nøyaktighet enn i OSM. Har denne nøyaktigheten noen mening, da ferjene
> vel går omtrent hvor de vil innenfor den aktuelle leden?

Det har du nok rett i. Det er dog mange fergestrekninger som mangler tagger, bl.a. ref=*.

> - Veg: Klassifiseringen på wiki-sida forutsetter lokalkunnskap.
> Oversetteren til OSM-format har selvfølgelig ikke dette. Jeg har valgt
> highway=secondary for fylkesveger, der tanken er at siden det kun er
> manglende objekter som bør importeres, så er det nok færre (om noen)
> merkede fylkesveger (highway=primary) som mangler i OSM enn umerkede
> fylkesveger (highway=secondary).

Det har du nok helt rett i. Antallet uskiltede fylkesveger er nok dessut
> For kommunale og private veger har
> jeg valgt den uspesifikke highway=road. Da kan vi importere manglende
> veggeometrier og vegnavn uten lokalkunnskap, og så kan man utfra
> lokalkunnskap eller kontekst sette denne til tertiary, unclassified,
> residential eller service senere.

Jeg synes løsningen du har valgt med highway=road er god. Validatoren i JOSM søker opp disse, så de er lette å finne igjen og endre på senere.


More information about the kart mailing list