[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Thu Aug 7 21:18:35 CEST 2014


5. aug. 2014 kl. 08:44 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> 2014-08-04 22:37 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>> 
> - Veg: Klassifiseringen på wiki-sida forutsetter lokalkunnskap.
> Oversetteren til OSM-format har selvfølgelig ikke dette. Jeg har valgt
> highway=secondary for fylkesveger, der tanken er at siden det kun er
> manglende objekter som bør importeres, så er det nok færre (om noen)
> merkede fylkesveger (highway=primary) som mangler i OSM enn umerkede
> fylkesveger (highway=secondary). For kommunale og private veger har
> jeg valgt den uspesifikke highway=road. Da kan vi importere manglende
> veggeometrier og vegnavn uten lokalkunnskap, og så kan man utfra
> lokalkunnskap eller kontekst sette denne til tertiary, unclassified,
> residential eller service senere.

Jeg har endra beskrivelsen på wikien så tagginga stemmer med slik du har
gjort det. Jeg har også forandra beskrivelsen av kjørefelt og
envegskjøring.

>> Sammen med Elveg-SOSI-filene ligger det tekstfiler med begrensninger
>> (fart, høyde etc.). Har du sett på muligheten for å flette disse dataene
>> inn i OSM-filene?
> 
> Jeg har så vidt gløttet på dataene og tenkt at hvis vi beholder
> oppdelingen i vegparseller og TRANSID som nvdb:id, så er det mulig å
> legge disse til senere. For veger som finnes fra før og dermed ikke
> importeres (dvs. de fleste) er dette en større jobb.

Jeg hadde gjerne sett at vi fikk med disse dataene fra starten av. Da
slipper man å legge til dette til i en senere runde for de vegene som
importeres fra Elveg. Man vil i tillegg ha dataene lett tilgjengelig
slik at man kan kopiere verdiene manuelt over til de vegene som allerede
ligger i OSM, hvis man ønsker.

-- 
Tor


More information about the kart mailing list