[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 5 12:15:47 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Geir Ove Myhr
>Sent: Tuesday, August 05, 2014 11:59 AM
>To: Helge Olav Helgesen
>Cc: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>2014-08-05 11:30 GMT+02:00 Helge Olav Helgesen <helge at helge.net>:
>> Er det laget noen oversikt over veistrekker som også mangler? Altså som
>ikke
>> ligger i OSM?
>
>Jeg vet ikke om noen slik oversikt, eller hvordan man enkelt kan lage
>en slik. Et av hovedformålene med dataene jeg la ut er at man kan åpne
>dem i JOSM (eller annen OSM-editor) og sammenligne med det som ligger
>i OSM fra før. Hvis man legger OSM-data i ett lag og Elveg-data i et
>annet og bytter fokus, ser man hva som finnes i det ene og ikke i det
>andre.

Det er slik jeg har importert ting i Vestre Slidre og noen andre steder. Og den metoden fungerer utmerket. Da har man full kontroll. Om man har flyfoto oppe samtidig kan man se at de tingene man klipper og limer over faktisk finnes. Men det tar litt tid å gjøre dette. Det er en del timers arbeid for hver kommune.

>
>For å laste ned bare vegdata (kun ways) fra OSM kan man bruke
>overpass-api [1]. Følgende i query-form laster ned OSM-fil for et
>lite, tilfeldig valgt område i Trondheim:
>
><osm-script output="xml" timeout="60">
> <!-- gather results -->
> <union>
>  <!-- query part for: “highway=*” -->
>  <query type="way">
>   <has-kv k="highway"/>
>   <bbox-query s="63.39380419608713" w="10.349893569946289"
>n="63.3966245755901" e="10.357489585876465"/>
>  </query>
> </union>
> <!-- print results -->
> <print mode="meta"/>
> <recurse type="down"/>
> <print mode="meta" order="quadtile"/>
></osm-script>
>
>Bruk wizard på http://overpass-turbo.eu/ til å justere og utvikle søk.
>Man kan laste ned ganske store områder med Overpass API.
>
>> Jeg har et ønske om å få inn adresser fra kartverket. Det er også varierende
>> kvalitet på adresser rundt om i kommunene. Men dette er også en litt stor
>> jobb - å sortere ut eksisterende data så det ikke legges dobbelt.
>
>Det har vært en diskusjon om adresseimport for noen måneder siden.
>Tror ikke den har ledet til en systematisk import ennå. Se i arkivet

Mange av de store byene er tatt i alle fall. Til og med Asker hvor jeg bor er tatt, og det ser veldig bra ut. Det er gjort en utmerket jobb!

-SverreMore information about the kart mailing list