[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Aug 8 11:00:26 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Tor
>Sent: Thursday, August 07, 2014 9:19 PM
>To: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>5. aug. 2014 kl. 08:44 skrev Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
>
>> 2014-08-04 22:37 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>>>
>> - Veg: Klassifiseringen på wiki-sida forutsetter lokalkunnskap.
>> Oversetteren til OSM-format har selvfølgelig ikke dette. Jeg har valgt
>> highway=secondary for fylkesveger, der tanken er at siden det kun er
>> manglende objekter som bør importeres, så er det nok færre (om noen)
>> merkede fylkesveger (highway=primary) som mangler i OSM enn umerkede
>> fylkesveger (highway=secondary). For kommunale og private veger har
>> jeg valgt den uspesifikke highway=road. Da kan vi importere manglende
>> veggeometrier og vegnavn uten lokalkunnskap, og så kan man utfra
>> lokalkunnskap eller kontekst sette denne til tertiary, unclassified,
>> residential eller service senere.
>
>Jeg har endra beskrivelsen på wikien så tagginga stemmer med slik du har
>gjort det. Jeg har også forandra beskrivelsen av kjørefelt og
>envegskjøring.

I wikien under beskrivelsen av veityper står det: "VNR=R V nn: highway=trunk." Det er vel feil? Det skal vel være highway=primary? Veitype R er jo riksvei.

Er det slik i Vbase og Elveg at man ikke kan se hva som er motorvei? Det ligger nemlig i N50-dataene og da synes jeg det er rart. Jeg har prøvd å se om kombinasjoner av flere felt kan gi den informasjonen, men det ser ikke slik ut. Heller ikke veiramper (motoway_link, trunk_link, etc) er mulig å lese ut.


>
>>> Sammen med Elveg-SOSI-filene ligger det tekstfiler med begrensninger
>>> (fart, høyde etc.). Har du sett på muligheten for å flette disse dataene
>>> inn i OSM-filene?
>>
>> Jeg har så vidt gløttet på dataene og tenkt at hvis vi beholder
>> oppdelingen i vegparseller og TRANSID som nvdb:id, så er det mulig å
>> legge disse til senere. For veger som finnes fra før og dermed ikke
>> importeres (dvs. de fleste) er dette en større jobb.
>
>Jeg hadde gjerne sett at vi fikk med disse dataene fra starten av. Da
>slipper man å legge til dette til i en senere runde for de vegene som
>importeres fra Elveg. Man vil i tillegg ha dataene lett tilgjengelig
>slik at man kan kopiere verdiene manuelt over til de vegene som allerede
>ligger i OSM, hvis man ønsker.
>

-SverreMore information about the kart mailing list