[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Aug 8 11:34:53 CEST 2014


2014-08-08 11:00 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> I wikien under beskrivelsen av veityper står det: "VNR=R V nn: highway=trunk." Det er vel feil? Det skal vel være highway=primary? Veitype R er jo riksvei.

I følge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Road_classes
er riksveg highway=trunk sammen med Europaveg.

> Er det slik i Vbase og Elveg at man ikke kan se hva som er motorvei? Det ligger nemlig i N50-dataene og da synes jeg det er rart. Jeg har prøvd å se om kombinasjoner av flere felt kan gi den informasjonen, men det ser ikke slik ut. Heller ikke veiramper (motoway_link, trunk_link, etc) er mulig å lese ut.

Motorveger klasse A ligger typisk inne som to OBJTYPE=Kjørebane ved
siden av hverandre, hver med to kjørefelt i hver bane. motorway_link
ser ut til å være bare vanlig OBJTYPE=VegSenterlinje.

Geir Ove


More information about the kart mailing list