[NUUG kart] N50 Wiki

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jun 3 18:10:49 CEST 2014


Hei

Jeg har så smått begynt å importere data fra N50 i Tromsø kommune (brukernavn Tractor). Går skrittvis frem med små endringer om gangen så det ikke blir kluss. Tromsø er en kommune med relativt mye folk, stort flateinnhold og flotte turområder, men dessverre svært mangelfullt med data i OSM (med unntak av enkelte områder der det til gjengjeld er svært mye og nøyaktige data), så her er det rom for store og raske forbedringer!

Jeg har i forbindelse med importen begynt å oppdatere wikien med relevante objekttyper for import. Foreløpig har jeg føyd til følgende på wikisida: DyrektMark, TettBebyggelse, Bygning.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import

Dere får hyle ut dersom dere har innsigelser.

— 
Tor


More information about the kart mailing list