[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Tue Jun 10 12:26:55 CEST 2014


I de områdene der det er importerte adresse-noder (Rogaland og Oslo og
omegn per i dag) er epab-stavekontrollen til dels villedende.

Bruk heller http://tools.geofabrik.de adress inspector
<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=10.64505&lat=59.90375&zoom=10&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,no_addr_street,street_not_found,nodes_with_addresses_defined,nodes_with_addresses_interpolated,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads>
til å finne og rette feil i disse områdene.
(Røde prikker er ikke feil med import, men avdekker typisk mangler og feil
i eksisterende data)

vennlig hilsen

-gorm


Gorm E. Johnsen


2014-06-10 10:55 GMT+02:00 Kjell Arne Olsen <kjarnol at gmail.com>:

> Jeg tok en rask stikkprøve for Hamar, og hvis det som står under "forslag
> 1" er fra EPAB, så inneholder den mange feil og banale feil i stavemåter.
> Det aller meste som er i OSM er helt riktig, men noen feil ser jeg.
>
> mvh
> Kjell Arne
>
>
> 2014-06-09 16:51 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>
> må. den 02. 05. 2011 klokka 17.53 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
>> > >>Det er heller ikke tatt hensyn til mellomrom
>> > >>("O. J. Brochs vei" vs "O.J. Brochs vei"),
>> > >
>> > >Det med «O.J.» vs. «O. J.» er eg usikker på. Eg har derfor fyrt av
>> gårde
>> > >ein  e-post til Språkrådet og spurt kva som er rett skrivemåte for
>> forkorta
>> > >personnamn.
>> >
>> > Har fått svar frå Språkrådet. Det skal vera «O.J.». Det er ikkje lov med
>> > mellomrom mellom initialar i personnamn. Dette gjeld òg når personnamna
>> > er brukte i veg- og gatenamn.
>>
>> Den automatiske «stavekontrollen» av gatenamn i norsk OSM har vore nede
>> nokre månadar, men er til orientering no oppe og går igjen,
>> på den gamle adressa:
>>
>>   http://geo.huftis.org/osm/epab/
>>
>> Vert vanlegvis oppdatert kvar dag.
>>
>> Gatenamna vert som ført henta frå den gamle utgåva av postadresseboka
>> til Posten (som ikkje lenger er tilgjengeleg),
>> med unntak av for Bergen, der eg brukar den offisielle
>> Gatetabellen:
>>
>> https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/adressetildeling/gatetabellen
>> (Har oppdatert datagrunnlaget til 2. juni 2014-utgåva.)
>>
>> Sidan Gatetabellen skal vera komplett og ha rett skrivemåte på alle
>> gater, vert det for Bergen også generert ei oversikt over gater som
>> manglar i OSM:
>> http://geo.huftis.org/osm/epab/Bergen-manglande-gatenamn.txt
>>
>> --
>> Karl Ove Hufthammer
>> http://huftis.org/
>> Jabber: karl at huftis.org
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140610/e316e421/attachment.htm 


More information about the kart mailing list