[NUUG kart] Gatenavnlister (var Re: Bing foto)

Kjell Arne Olsen kjarnol at gmail.com
Tue Jun 10 10:55:18 CEST 2014


Jeg tok en rask stikkprøve for Hamar, og hvis det som står under "forslag
1" er fra EPAB, så inneholder den mange feil og banale feil i stavemåter.
Det aller meste som er i OSM er helt riktig, men noen feil ser jeg.

mvh
Kjell Arne


2014-06-09 16:51 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> må. den 02. 05. 2011 klokka 17.53 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
> > >>Det er heller ikke tatt hensyn til mellomrom
> > >>("O. J. Brochs vei" vs "O.J. Brochs vei"),
> > >
> > >Det med «O.J.» vs. «O. J.» er eg usikker på. Eg har derfor fyrt av gårde
> > >ein  e-post til Språkrådet og spurt kva som er rett skrivemåte for
> forkorta
> > >personnamn.
> >
> > Har fått svar frå Språkrådet. Det skal vera «O.J.». Det er ikkje lov med
> > mellomrom mellom initialar i personnamn. Dette gjeld òg når personnamna
> > er brukte i veg- og gatenamn.
>
> Den automatiske «stavekontrollen» av gatenamn i norsk OSM har vore nede
> nokre månadar, men er til orientering no oppe og går igjen,
> på den gamle adressa:
>
>   http://geo.huftis.org/osm/epab/
>
> Vert vanlegvis oppdatert kvar dag.
>
> Gatenamna vert som ført henta frå den gamle utgåva av postadresseboka
> til Posten (som ikkje lenger er tilgjengeleg),
> med unntak av for Bergen, der eg brukar den offisielle
> Gatetabellen:
>
> https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/adressetildeling/gatetabellen
> (Har oppdatert datagrunnlaget til 2. juni 2014-utgåva.)
>
> Sidan Gatetabellen skal vera komplett og ha rett skrivemåte på alle
> gater, vert det for Bergen også generert ei oversikt over gater som
> manglar i OSM:
> http://geo.huftis.org/osm/epab/Bergen-manglande-gatenamn.txt
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> http://huftis.org/
> Jabber: karl at huftis.org
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140610/8464c647/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list