[NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er skispor)

Anders Fougner anders.fougner at gmail.com
Wed Jun 11 12:20:54 CEST 2014


Har diskutert dette litt på OSM sin IRC-gruppe nå.
De britiske sier at "boardwalk" er riktigere enn "duckboards" (som er en 
militær, midlertidig løsning).

Min stemme går til:

  highway=path
  path=boardwalk
  surface=wood/slate/etc

Evt. den enklere løsningen hvor man bare dropper boardwalk-taggen.

Anders

--
Anders.Fougner at gmail.com
+47 97158863

Sent from my Commodore 64

Den 11.06.14 12:15, skrev Sverre Didriksen:
>
> Ja, det er jeg egentlig enig i. Det er veldig ryddig å bruke surface= 
> på alle typer underlag, så slipper man alle mulige spesialvarianter.
>
> Det enkleste er ofte det beste.
>
> -Sverre
>
> *From:*Espen Oldeman Lund [mailto:espen at espenpost.com]
> *Sent:* Wednesday, June 11, 2014 12:06 PM
> *To:* Sverre Didriksen
> *Cc:* Anders Fougner; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er 
> skispor)
>
> Kan jo egentlig lure litt på hva duckboards gir av ekstra informasjon 
> som ikke surface=wood/slate osv ikke gir oss. For meg virker egentlig 
> surface=duckboards mer logisk :-)
>
> Espen
>
> 2014-06-11 11:56 GMT+02:00 Sverre Didriksen 
> <sverre.didriksen at usit.uio.no <mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no>>:
>
> Jeg er ikke sikker på om bridge=yes er en god ide i denne 
> sammenhengen. Det blir litt feil synes jeg. Som Espen er inne på så er 
> jo ikke dette noen bru.
>
> Jeg stemmer også for å bruke duckboards=yes.
>
> Hva vi gjør med skiferheller er litt vanskeligere. Å bruke 
> duckboards=yes sammen med surface=slate synes jeg er den beste ideen, 
> selv om det logisk er litt feil. Har ikke sett noen slate=yes eller 
> lignende. Eller så kan man bare bruke surface=slate alene sammen med 
> highway-taggen.
>
> -Sverre
>
> *From:*Anders Fougner [mailto:anders.fougner at gmail.com 
> <mailto:anders.fougner at gmail.com>]
> *Sent:* Wednesday, June 11, 2014 11:18 AM
> *To:* Espen Oldeman Lund
> *Cc:* Sverre Didriksen; kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> *Subject:* Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er 
> skispor)
>
> OK, da kan vi kanskje bare notere i wikien at det finnes to ulike 
> former for klopping, med en liten forskjell (som antakelig ikke vil 
> påvirke rendringen noe særlig).
>
> For skiferklopping (den typiske metoden over myrer rundt Oppdal) og 
> annen steinklopping (vanlig på sørlandet f.eks.) passer egentlig ingen 
> av disse taggene. Man kanskje kunne sett for seg å benytte 
> duckboards=yes med surface=slate eller material=slate for det første 
> tilfellet, selv om skiferheller ikke akkurat er noe duckboard, det går 
> kanskje an å bruke bridge=yes med material=stone på det andre tilfellet...
>
> Anders
>
> --
> Anders.Fougner at gmail.com <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>
> +47 97158863 <tel:%2B47%2097158863>
>  
> Sent from my Commodore 64
>
> Den 11.06.14 11:07, skrev Espen Oldeman Lund:
>
>   Jeg synes bridge=boardwalk er litt rart siden det faktisk ikke er
>   en bridge :-) Det står jo også i wiki'en at boardwalk er
>   "supported by posts", mens duckboards er lagt rett på bakken. Men
>   det begynner å bli en tynn forskjell her :-)
>
>   Min stemmer går i så fall til duckboards.
>
>   Espen
>
>   2014-06-11 11:01 GMT+02:00 Anders Fougner
>   <anders.fougner at gmail.com <mailto:anders.fougner at gmail.com>>:
>
>   OK, da var det omtrent slik jeg trodde.
>
>   Jeg foreslår likevel å lage en konsensus for hvordan klopping skal
>   tagges. Altså om man skal bruke bridge=boardwalk, eller
>   duckboards=yes (begge kan kombineres med surface=wood). Kanskje
>   også en foreslått måte å rendre det på som kan brukes på
>   openstreetmap.no <http://openstreetmap.no>, turkompisen.no
>   <http://turkompisen.no> m.fl..
>   Ifølge taginfo er boardwalk brukt 249 ganger og duckboards 86
>   ganger. Så vi kan kanskje bare ta et valg - og føre det inn under
>   "klopping" på den norske wikien?
>
>   Anders
>
>   -- 
>
>
>   Anders.Fougner at gmail.com <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>
>   +47 97158863 <tel:%2B47%2097158863>
>
>   Sent from my Commodore 64
>
>   Den 11.06.14 09:59, skrev Sverre Didriksen:
>
>
>   Ja, det har vært diskutert. Det er helt greit å bruke den, men den
>   må brukes på rett sted. Highway=footway er en urban tag og er ment
>   for veier for gående som er bygget, i motsetning til sti som blir
>   til av at folk tråkker. Jegsynes at planker eller stokker på våte
>   myrpartier egentlig ikke kvalifiserer til å bruke denne taggen,
>   men ser at det er litt gråsone og kan diskuteres. Wikisiden er god
>   her, se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway.
>
>   I en del byområder hvor det f.eks. er laget små smale veier for
>   gående mellom blokker er dette rett tagg. De er ofte bare ca en
>   meter brede.Se f.eks. på
>   http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.81559&mlon=10.43136#map=19/59.81559/10.43136
>   og bilde
>   https://www.google.no/maps/@59.815457,10.4317169,139m/data=!3m1!1e3?hl=no
>   <https://www.google.no/maps/@59.815457,10.4317169,139m/data=%213m1%211e3?hl=no>
>   <https://www.google.no/maps/@59.815457,10.4317169,139m/data=%213m1%211e3?hl=no>.
>   I en del parker finnes det også tilsvarende.
>
>
>
>   Forøvrig så skal alt som er skiltet gang- og sykkelvei legges inn
>   som highway=cycleway.
>
>   -Sverre
>
>   *From:*Espen Oldeman Lund [mailto:espen at espenpost.com
>   <mailto:espen at espenpost.com>]
>   *Sent:* Wednesday, June 11, 2014 8:22 AM
>   *To:* Anders Fougner
>   *Cc**:* Sverre Didriksen; kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   *Subject:* Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei
>   er skispor)
>
>
>
>   Jeg er vel en av dem som synes at highway=footway brukes alt for
>   mye i Norge. Spesielt i skogsområder. Jeg mener at det finnes
>   svært få tilfeller at highway=footway i Norge og at stier i
>   skog/fjell bør merkes highway=path og heller legge til de passende
>   taggene som Anders f. eks. nevner.
>
>   Men mener å huske at dette har vært diskutert for lenge siden og
>   at det da var enighet om å bruke highway=footway. Eller husker jeg
>   helt feil her?
>
>   Espen
>
>   2014-06-11 0:50 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com
>   <mailto:anders.fougner at gmail.com> <mailto:anders.fougner at gmail.com
>   <mailto:anders.fougner at gmail.com>>>:
>
>
>
>   > Dessuten så jeg noen highway=footway i skogen som jeg antar
>   skal være
>   path. Tviler på at dette er bygget vei for gående der. Du som er lokal
>   kan jo endre det.
>   > -Sverre
>
>   Nå fant jeg noen av dem - midt i Bymarka. Det er nok et slags
>   grensetilfelle - det er såkalt "klopping" (sammensnekrede planker over
>   myr). Kommunen /bydrift har gjort dette endel steder de siste årene.
>
>   Jeg har sett noen diskusjoner av dette på den internasjonale wikien og
>   tror jeg fant ut at de skulle tagges som enten duckboards=yes,
>   surface=wood (på en highway=path evt. footway) [1], eller som
>   bridge=boardwalk [2], men begge deler er bare "Proposed features".
>
>   Skal vi lage en eller annen konsensus for tagging av dette i Norge? ;)
>
>   Anders
>
>   [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/duckboards
>   [2]
>   http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Bridge_types#Bridge_key:_ways_and_relations
>   >
>
>   > *From:*kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
>   <mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>>
>   [mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
>   <mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>>] *On
>   Behalf
>
>
>   > Of *Sverre Didriksen
>   > *Sent:* 10. juni 2014 22:46
>
>   > *To:* Anders Fougner; kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   <mailto:kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>>
>
>
>   > *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
>   >
>
>   > Når vei og skiløype er på samme sted så bruker de ikke bare felles
>   > punkter, men også felles linje. Det skal altså ikke være to
>   linjer. Og
>   > så skal det være en tagg for at den ikke er vinterbrøytet så
>   blir alt bra.
>   >
>   > -Sverre
>   >
>
>   > *From:*kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
>   <mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>>
>   <mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
>   <mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>>>
>   > [mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
>   <mailto:kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>>] *On
>   Behalf Of *Anders Fougner
>
>
>   > *Sent:* 10. juni 2014 20:39
>
>   > *To:* kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no> <mailto:kart at nuug.no
>   <mailto:kart at nuug.no>> <mailto:kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   <mailto:kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>>>
>
>
>   > *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
>   >
>   > 1) Jeg anbefaler deg å sjekke tilsvarende skiløyper i godt kartlagte
>   > områder, f.eks. Bymarka i Trondheim.
>   > Sjekk f.eks. dette området der det er mange skiløyper som også er
>   > markert som sti eller kjerrevei/traktorvei/grusvei:
>   > På Openstreetmap (sjekk taggene selv):
>   > <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
>   > <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
>
>   > Slik blir det i "rendret" form på turkompisen.no
>   <http://turkompisen.no> <http://turkompisen.no> skikart:
>
>
>   > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
>   > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
>   > Slik blir det i tilsvarende turkart:
>   > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
>   > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
>   > Slik blir det i Reiststøens stisykkelkart:
>   > <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
>   > <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
>   >
>   > 2) Dine egne endringer finner du på
>   > http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl
>   > <http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl>
>   >
>   > Hvordan du kan "abonnere" på endringer innen et gitt område vet
>   jeg ikke.
>   >
>   > Anders
>   >
>   > --
>
>   > Anders.Fougner at gmail.com <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>
>   <mailto:Anders.Fougner at gmail.com
>   <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>>
>   <mailto:Anders.Fougner at gmail.com
>   <mailto:Anders.Fougner at gmail.com> <mailto:Anders.Fougner at gmail.com
>   <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>>>
>   > +47 97158863 <tel:%2B47%2097158863> <tel:%2B47%2097158863>
>   <tel:%2B47%2097158863>
>
>
>   >
>   > Sent from my Commodore 64
>   >
>   > Den 10.06.14 20:06, skrev Stein Arne Storslett:
>   >
>   >   Hei
>   >
>   >   Har nylig gjort en oppdatering i Leksvik kommune, bl.a. lagt inn
>   >   en kort veistubb.
>   >
>   >   Denne veien er ikke vinterbrøytet, og brukes til et større
>   skirenn.
>   >
>   >   Jeg _antar_ da, at veipunktene skal deles så lenge de følger
>   samme
>   >   vei.
>   >
>   >   Stemmer det?
>   >
>   >   Jeg antar at dere kan gå inn og se hvilke endringer jeg har
>   gjort.
>   >   Bruker sastorsl.
>   >
>   >   Hvordan kan jeg selv gå inn og se på nylige endringer, evt
>   >   abonnere på endringer gjort i områder jeg har interesse av?
>   >
>   >   --
>   >   Stein Arne Storslett
>   >
>   >
>   >
>   > _______________________________________________
>   >
>   >   kart mailing list
>   >
>
>   > kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no> <mailto:kart at nuug.no
>   <mailto:kart at nuug.no>> <mailto:kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
>   <mailto:kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>>>
>
>
>   >
>   > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>   >
>
>   _______________________________________________
>   kart mailing list
>
>   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no> <mailto:kart at nuug.no
>   <mailto:kart at nuug.no>>
>
>
>   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>   -- 
>
>   http://www.turkompisen.no
>
>   http://www.kresendo.no/
>
>   http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
>   -- 
>
>   http://www.turkompisen.no
>
>   http://www.kresendo.no/
>
>   http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
>
> -- 
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>More information about the kart mailing list