[NUUG kart] [OSM-legal-talk] [Imports] N50 imports from Kartverket (The Norwegian Mapping Authority)

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Jun 24 21:25:35 CEST 2014


24. juni 2014 kl. 20:01 skrev Håkon Stordahl <hakon at stordahl.org>:

> Hei og beklager sein respons om dette. Jeg er ikke enig, i hvertfall om
> man skal se nøye på det. Jeg kan ikke huske å ha sett noe utsagn fra
> Kartverket om at det er greit for Kartverket at data fra N50 importeres
> i OSM samtidig som de krediteres
>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors.
> 
> Jeg husker mailutvekslingen som Tor linket til tidligere:
> 
> http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-July/004099.html
> 
> Men slik spørmålet til Kartverket er formulert her er det tydelig at
> denne gjelder Sentralt stedsnavnregister (SSR), ikke alle åpne data fra
> Kartverket (og på den tiden var heller ikke N50 frigitt).

Det ser ut til at du har rett. Dersom ikke Espen har fått svar (eller ikke
finner svaret) fra Kartverket på henvendelsen han sendte om N50 i fjor
høst, så bør vi innhente en ny uttalelse.

Jeg synes imidlertid det vil være merkelig om N50 er frigitt under andre
premisser enn SSR.

> Dessuten, websiden hos Kartverket som handler om "Gratis kartdata"
> linker til blant annet N50-data, SSR og WMS-tjenestene til Karverket.
> "Vilkår for bruk" gir tydelig inntrykk av å gjelde for alle
> "gratisprodukter" og angir CC BY 4.0 som lisens, men svaret på en mail
> som ble sendt til Kartverket, med spørsmål om presisering av vilkårene
> for visningstjenestene, gir inntrykk av at Kartverket mener at deres
> bruk av CC BY på visningstjenestene ikke gir rom for å bruke dem i
> forbindelse OSM:
> 
> http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-May/004517.html

Her er vel poenget at visningstjenesten inneholder data som faktisk ikke
er frigitt (FKB-data). Det har neppe vært Kartverkets intensjon å
frigjøre FKB-dataene gjennom visningstjenesten. Vilkårene for
bruk av visningstjenesten slik de er presentert på Kartverkets side
er derfor misvisende/feil (eller «dårlig forklart»).


More information about the kart mailing list