[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue May 6 12:01:48 CEST 2014


6. mai 2014 kl. 10.49 skrev Gorm E. Johnsen <nuug at gorm.cc>:

> "Ring" og "Terrasse" skrives (i hvert fall i Rogaland) konsekvent med stor
> bokstav. Funderer på hvorfor...
>

Sannsynligvis fordi dataene kommer fra et system med kun store bokstaver og
gjøres om til små bokstaver med ei algoritme som ikke fanger opp disse
ordene.


> Adressenepunktene skifter målform når veien/vegen krysser kommunegrensen. Madlaveien
> f.eks<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=5.69694&lat=58.92707&zoom=17&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,no_addr_street,street_not_found,nodes_with_addresses_defined,nodes_with_addresses_interpolated,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads>. Ikke sikker på om det er noe automatikk i det eller om det bare er
> kommunene som 'krangler'.
>

Både veg og vei er godkjente i bokmål, så det er nok ikke bytte av målform,
men ulike kommuner standardiserer på ulik stavemåte. Jeg brukte et
GIS-system i en tidligere jobb der vi _måtte_ skrive eksakt vegnavn, så
etterhvert satt reglene ganske godt (vei i Oslo og sørover, veg nord for
Oslo, morsomme unntak som måte huskes, som at veger oppkalt etter
nynorskforfattere brukte veg også i Oslo). I Trondheim mener jeg skiftet
følger kommunegrensene fra før sammenslåinga mellom Strinda og Trondheim.

For veger som går gjennom flere kommuner kan du også finne varianter med
kommunenavnet som en del av vegnavnet.

Mvh,
Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140506/c07be976/attachment.htm 


More information about the kart mailing list