[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Gustav Foseid gustavf at gmail.com
Tue May 6 14:13:18 CEST 2014


2014-05-06 12:59 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:

> Har merka meg det same. Lite konsekvent på skrivemåte. Veg vs vei kan vel
> ha litt med målform i kommunen å gjere?
>

Som nevnt er både veg og vei likestilt på bokmål, så begge kan brukes i
bokmål. På nynorsk er det kun veg som kan brukes. Det har altså ikke med
målform som sådan å gjøre.


> Når det gjeld arbeidet så går eg etter postnummer.
> Så langt er Oslo, Bærum, Asker, Ski, Ås og Oppegård ferdig importert.
>

Alle disse skal bruke vei som hovedregel. I Oslo brukes veg kun på veger
oppkalt etter nynorskforfattere (Olav Nygards veg, for eksempel). Jeg mener
de andre av disse kommunene ikke har slik unntak for hovedregelen.


> Kan endå vere feil og manglar med gater og namn/skrivemåte.
>

Vær klar over at det også finnes en del skrivefeil i de offisielle
vegnavnene.


Mvh,
Gustav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140506/1775897e/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list