[NUUG kart] Adresseimport fra NVDB

Bernt M. Johnsen berntm at gmail.com
Tue May 6 16:09:50 CEST 2014


2014-05-06 13:37 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:

> En liten avsporing om Bing-avsporing (sic):
> Mitt inntrykk (hovedsakelig fra Trøndelag-perspektiv) er at Bing-bildene
> ofte er gode, men at forskyvningen er avhengig av høyden over havet.
> Altså hvis du justerer offset slik at Bing matcher virkeligheten på ett
> sted, vil det også matche andre steder på samme høyde. Men forflytter du
> deg bare 100-200 høydemeter er det "ravgæli"; typisk forskjøvet så mye
> at det er vanskelig å se hvilke hus som egentlig har blitt tracet.
> Forskyvningen ser man f.eks. hvis man sammenlikner med både GPS-spor og
> N50.
> Jeg har opplevd dette bl.a. i Oppdal, Trondheim, Meråker, Jotunheimen og
> Hallingdal. Finner man en sti eller veg som krysser endel høydekurver og
> er tracet etter Bing, er den gjerne over 200m (!) forskjøvet enkelte
> steder.


Jeg bruker fastpunktene i landsnettet til å korrigere Bing-bildene (
http://www.kartverket.no/Kunnskap/Kart-og-kartlegging/Referanseramme/De-koordinatbestemte-fastmerkene/).
Disse merkene er ofte synlig på Bing-fotoene (i alle fall hvis du vet sånn
noenlunde hvor de er).

Jeg finner de ikke på nettet nå, men for noen år siden lastet jeg ned og
lagde meg gpx-filer. En for Sør-Trondelag og en for Akershus. F.eks
vedlagte bilde viser at fastpunktet på Moholt i Trondheim bommer med ca. 5
meter (Fastpunktet er rett under O nr. 2 i "MOHOLT"). Forresten var de
forrige Bing-bildene lysere og skarpere og det var lettere å se
fastpunktene, men det endrer jo seg hele tiden.>
> Dette betyr at Bing-bildene kan være en OK referanse i flate områder,
> mens i kuperte områder er de bortimot ubrukelige.
> Jeg tror mange har blitt lurt av at Bing matchet godt i deres (flate)
> boområde e.l. og feilaktig trodd at det dermed matchet bra også andre
> mer kuperte steder i nærheten.
>
> Anders
>
> --
> Anders.Fougner at gmail.com
> +47 97158863
>
> Sent from my Commodore 64
>
> Den 06.05.14 13:12, skrev Frode Roxrud Gill:
> > 2014-05-06 12:59 GMT+02:00 N/A N/A <gazer2175 at hotmail.com>:
> >> Drøbak var i heller dårleg forfatning. Masse vegar, men med for det
> meste av
> >> dårleg kvalitet.
> >> Bing er enn så lenge av, for det meste, god kvalitet i dette området.
> > Drøbak har jeg akkurat begynt å se på (har flyttet dit..). Bing har
> > detaljerte bilder, men det hender bildene er plassert litt feil.
> > Sykler med GPS for å ha noen referansepunkter til bildene.
> >
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
Bernt Marius Johnsen
https://sites.google.com/site/qajaqtreff/
"Melius vivit qui remigat"
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140506/30017f0f/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: xx.jpg
Type: image/jpeg
Size: 51920 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140506/30017f0f/attachment-0001.jpg 


More information about the kart mailing list