[NUUG kart] Stisykling: Adgang til stier / access, bicycle / grunneierkonflikter

Hallvard Nygård hallvard.nygard at gmail.com
Sun Nov 23 09:13:29 CET 2014


Ser jeg er en av de skyldige. Tok en titt på noen stier på Bogafjell,
Sandnes som jeg har lagt inn. Sannsynligvis mente jeg at de var uegnet for
sykkel, ikke nødvendigvis at det er ulovlig for sykkel.

Hallvard

2014-11-23 0:13 GMT+01:00 Bjørn Lie Rapp <bjoern at multinett.no>:

> Hei!
>
> Tok en titt på spørsmål 2, og kjørte et søk for Norge sør for Trondheim og
> fant 668 stier med kombinasjonen bicycle=no og highway=path, fordelt på 155
> brukere.
>
> (Søket ble tatt med overpass turbo api.)
>
> http://overpass-turbo.eu/map.html?Q=%2F*%0AThis%20has%20been%20generated%20by%20the%20overpass-turbo%20wizard.%0AThe%20original%20search%20was%3A%0A%E2%80%9Chighway%3Dpath%20and%20bicycle%3Dno%20and%20type%3Away%E2%80%9D%0A*%2F%0A%5Bout%3Ajson%5D%5Btimeout%3A25%5D%3B%0A%2F%2F%20gather%20results%0A(%0A%20%20%2F%2F%20query%20part%20for%3A%20%E2%80%9Chighway%3Dpath%20and%20bicycle%3Dno%E2%80%9D%0A%20%20way%5B%22highway%22%3D%22path%22%5D%5B%22bicycle%22%3D%22no%22%5D(57.87981645527841%2C3.93310546875%2C63.85035383590238%2C12.94189453125)%3B%0A)%3B%0A%2F%2F%20print%20results%0Aout%20body%3B%0A%3E%3B%0Aout%20skel%20qt%3B
> (linken laster inn ca 2 mb data, så det kan ta lang til, eller stoppe opp
> helt hvis du har en treg nettilkobling)
>
> Det finnes dessverre ingen måte å sende en melding til alle de 155 brukerne
> på en gang.
> Jeg tror heller ikke det er nødvendig å kontakte alle de 155 brukerne for å
> rette noen av stiene,
> da det er lite trolig at finnes noen lovlige restriksjoner på nevnte stier,
> med mindre de befinner seg inne i et naturreservat, nasjonalpark eller
> lignede.
> Flere av brukerne er trolig ikke aktive lenger, og kommer derfor ikke til å
> svare på hvorfor de la til bicycle=no.
> Hvis bicycle=no er lagt til nylig, er det å legge igjen en kommentar på
> endringsettet nå et alternativ til å sende bruker en melding.
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141123/59eb967a/attachment.html 


More information about the kart mailing list