[NUUG kart] Høring viderebruk av offentlig informasjon

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Nov 24 12:51:53 CET 2014


Har denne vært postet på lista?
Noen som har tid til å se på det?
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---endringer-i-offentleglova---viderebruk-av-informasjon-og-gjennomforing-av-EUs-endringsdirektiv-til-viderebruksdirektivet/Horingsbrev.html?id=771738
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141124/9d2a89d4/attachment.htm 


More information about the kart mailing list