[NUUG kart] visaman-import

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Thu Nov 27 08:21:47 CET 2014


Er det noen på listen som har innvendinger mot å reversere alle
endringssett av visaman-import?

Disse importene har resultert i svært mange duplikater, ikke-standard
tagging, manglende forbindelser i endepunkter, oppdelte flateobjekter
som burde vært multipolygoner, etc.

Jeg oppfatter dette som forurensning i OSM databasen. Hvilken verdi
har arbeid som ikke innebærer lokal synfaring eller påfølgende
kvalitetskontroll for OSM?

Alternativt at noen vil ta på seg å rydde opp i dette manuelt?


More information about the kart mailing list