[NUUG kart] Stisykling: Adgang til stier / access, bicycle / grunneierkonflikter

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Mon Nov 24 21:14:23 CET 2014


2014-11-24 17:39 GMT+01:00 Trond Michelsen <trondmm-nuug at crusaders.no>:
> On Mon, Nov 10, 2014 at 12:03:03AM +0100, Anders Fougner wrote:
>> 1. Såvidt jeg vet er det imidlertid taggene bicycle=yes/no/dismount som
>> er de brukte taggene. Taggen "dismount" brukes på kirkegårder og andre
>> steder der man ikke får sykle men har lov til å leie sykkelen, mens "no"
>> brukes kun dersom sykkel er totalforbudt (slik som på motorveger).
>
> Jeg må innrømme at jeg sliter litt med å forstå bruken av taggen
> bicycle=dismount. Når man triller sykkel, er man fotgjenger. Blir ikke
> bicycle=dismount da det samme som å si foot=yes, bicycle=no? I
> tilfellet motorveger, er det altså ikke lov å trille sykkel, fordi det
> ikke er lov til å gå der heller.
>
> Finnes det steder der det faktisk er forbudt å trille/bære sykkel, men
> lov til å gå?

Ja. Kanskje ikke rent juridisk i Norge, men i alle fall i andre land.
Det var en lang diskusjon om dette på tagging at openstreetmap.org i
oktober i fjor. Der kom det fra at i noen land var steder der det ikke
er lov å trille sykkel. Det andre poenget som kom opp var at en
routing-applikasjon kan velge å ta med kortere strekker med
bicycle=dismount, men ekskludere bicycle=no. Hele diskusjonen finnes
her: https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2013-October/thread.html.

Geir Ove


More information about the kart mailing list