[NUUG kart] visaman-import

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu Nov 27 16:04:52 CET 2014


Det store spørsmålet da er om det er greit å få reversert dette uproblematisk. Hvor mye er endret av andre detaljer som henger sammen slik at en reversering kan feile og skape mer rot?

Jeg stemmer i utgangspunktet for at vi reverserer dette hovedsakelig fordi han/hun som har gjort det ikke tar ansvar og gir seg til kjenne.

-Sverre>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Vidar Gundersen
>Sent: Thursday, November 27, 2014 8:22 AM
>To: kart at nuug.no
>Subject: [NUUG kart] visaman-import
>
>Er det noen på listen som har innvendinger mot å reversere alle
>endringssett av visaman-import?
>
>Disse importene har resultert i svært mange duplikater, ikke-standard
>tagging, manglende forbindelser i endepunkter, oppdelte flateobjekter
>som burde vært multipolygoner, etc.
>
>Jeg oppfatter dette som forurensning i OSM databasen. Hvilken verdi
>har arbeid som ikke innebærer lokal synfaring eller påfølgende
>kvalitetskontroll for OSM?
>
>Alternativt at noen vil ta på seg å rydde opp i dette manuelt?
>_______________________________________________
>kart mailing list
>kart at nuug.no
>http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list