[NUUG kart] visaman-import

Hans Olav Skogstad hans-olav.skogstad at online.no
Thu Nov 27 16:16:22 CET 2014


Stemmer for at det rulles tilbake der ingen av punktene har blitt endret i  
ettertid.
Er dette mulig? Det går kanskje an å kjøre et uttrekk for å se hva som er  
igjen? Vet jeg har ryddet noe i hvert fall......

-- 
MVH
Hans Olav Skogstad

On Thu, 27 Nov 2014 16:04:52 +0100, Sverre Didriksen  
<sverre.didriksen at usit.uio.no> wrote:

> Det store spørsmålet da er om det er greit å få reversert dette  
> uproblematisk. Hvor mye er endret av andre detaljer som henger sammen  
> slik at en reversering kan feile og skape mer rot?
>
> Jeg stemmer i utgangspunktet for at vi reverserer dette hovedsakelig  
> fordi han/hun som har gjort det ikke tar ansvar og gir seg til kjenne.
>
> -Sverre
>
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>> Vidar Gundersen
>> Sent: Thursday, November 27, 2014 8:22 AM
>> To: kart at nuug.no
>> Subject: [NUUG kart] visaman-import
>>
>> Er det noen på listen som har innvendinger mot å reversere alle
>> endringssett av visaman-import?
>>
>> Disse importene har resultert i svært mange duplikater, ikke-standard
>> tagging, manglende forbindelser i endepunkter, oppdelte flateobjekter
>> som burde vært multipolygoner, etc.
>>
>> Jeg oppfatter dette som forurensning i OSM databasen. Hvilken verdi
>> har arbeid som ikke innebærer lokal synfaring eller påfølgende
>> kvalitetskontroll for OSM?
>>
>> Alternativt at noen vil ta på seg å rydde opp i dette manuelt?
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list