[NUUG kart] visaman-import

Kjell Arne Olsen kjarnol at gmail.com
Thu Nov 27 16:30:55 CET 2014


Veldig enig, spesielt i Sverres siste avsnitt, men kan ærlig talt ikke nok
om eventuelle uønskede bivirkninger. Men det er veldig sølete sånn som det
er nå. Jeg har rettet noe etter hvert som jeg oppdager, men mesteparten av
det er sletting av dubletter.

Kjell Arne

Den torsdag 27. november 2014 skrev Hans Olav Skogstad <
hans-olav.skogstad at online.no> følgende:

> Stemmer for at det rulles tilbake der ingen av punktene har blitt endret i
> ettertid.
> Er dette mulig? Det går kanskje an å kjøre et uttrekk for å se hva som er
> igjen? Vet jeg har ryddet noe i hvert fall......
>
> --
> MVH
> Hans Olav Skogstad
>
> On Thu, 27 Nov 2014 16:04:52 +0100, Sverre Didriksen
> <sverre.didriksen at usit.uio.no <javascript:;>> wrote:
>
> > Det store spørsmålet da er om det er greit å få reversert dette
> > uproblematisk. Hvor mye er endret av andre detaljer som henger sammen
> > slik at en reversering kan feile og skape mer rot?
> >
> > Jeg stemmer i utgangspunktet for at vi reverserer dette hovedsakelig
> > fordi han/hun som har gjort det ikke tar ansvar og gir seg til kjenne.
> >
> > -Sverre
> >
> >
> >
> >> -----Original Message-----
> >> From: kart-bounces at nuug.no <javascript:;> [mailto:kart-bounces at nuug.no
> <javascript:;>] On Behalf Of
> >> Vidar Gundersen
> >> Sent: Thursday, November 27, 2014 8:22 AM
> >> To: kart at nuug.no <javascript:;>
> >> Subject: [NUUG kart] visaman-import
> >>
> >> Er det noen på listen som har innvendinger mot å reversere alle
> >> endringssett av visaman-import?
> >>
> >> Disse importene har resultert i svært mange duplikater, ikke-standard
> >> tagging, manglende forbindelser i endepunkter, oppdelte flateobjekter
> >> som burde vært multipolygoner, etc.
> >>
> >> Jeg oppfatter dette som forurensning i OSM databasen. Hvilken verdi
> >> har arbeid som ikke innebærer lokal synfaring eller påfølgende
> >> kvalitetskontroll for OSM?
> >>
> >> Alternativt at noen vil ta på seg å rydde opp i dette manuelt?
> >> _______________________________________________
> >> kart mailing list
> >> kart at nuug.no <javascript:;>
> >> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no <javascript:;>
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no <javascript:;>
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141127/7df237b8/attachment.htm 


More information about the kart mailing list