[NUUG kart] Allé vs. alle

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Oct 7 21:57:50 CEST 2014


2014-10-07 20:56 GMT+02:00 Gustav Foseid <gustavf at gmail.com>:

> 7. oktober 2014 kl. 00.32 skrev Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com>:
>
>> Det er ikke dette som er tilfelle i Kartverkets datasett heller:
>> Jeg finner både:
>>  Bjørsetalleen
>>  Hovinalléen
>>  Grefsen allé
>>  Veum alle
>>
>
> Vegnavn er vel kommunale vedtak, og de kan variere litt. Jeg heller mot å
> bruke formene slik de finnes i de offisielle registrene og ikke gjøre
> korrigeringer basert på hvilken form vi ville ha valgt om vi hadde stått
> fritt.
>
> Enig. Men det kan være verdt å ta en sjekk med kartverket eller aktuelle
kommuner om disse faktisk er vedtatte navn eller er lagt inn feil av
saksbehandler. Vi vet jo at det er en god del andre småfeil i
Elveg-datasettet. En sjekk som kan gjøres er om det er konsistente
skrivermåter innad i en kommune (selv om det på grunn av
kommunesammenslåinger kan være forskjeller, slik det er med veg/vei i
Trondheim kommune). Jeg vil tro det er først og fremst "...aléen" og
"...alle" som potensielt er feil.

Hvis vi finner feil bør vi få det rettet opp i de offiselle registrene også.

Geir Ove
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141007/3ca63bb8/attachment.htm 


More information about the kart mailing list