[NUUG kart] Allé vs. alle

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Oct 7 22:34:57 CEST 2014


Den 07. okt. 2014 20:56, Gustav Foseid skreiv:
>
> Vegnavn er vel kommunale vedtak, og de kan variere litt. Jeg heller mot
> å bruke formene slik de finnes i de offisielle registrene og ikke gjøre
> korrigeringer basert på hvilken form vi ville ha valgt om vi hadde stått
> fritt.

Vår erfaring med eit prosjekt me hadde i Bergen som såg på gatenavn i 
OSM, Kartverket, Kommunen og Posten er at offentlige register er glad at 
me går gjennom og rapporterer feil til dei. Det er nokre e-postar om 
dette på lista med føringar frå språkrådet også. Sjå på arkiva for 
April-Mai 2011.

Sjølv om det er vedtak på namna er det også gjort vedtak på at namna 
skal skrivast etter gjeldende reglar og normer for rettskriving. Ein må 
ikkje inn med nytt vedtak for kvar gong me endrar skrivemåte. Eventuelle 
feilskrivingar i offisielle lister er då å rekne som feil av saksbehandler.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list