[NUUG kart] Allé vs. alle

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Wed Oct 8 22:20:58 CEST 2014


må. den 06. 10. 2014 klokka 23.59 (+0200) skreiv Magne Mæhre:
> Språkrådet[1] sier:
> 
> Aksenttegn
>  I ord som allé og chaussé, brukes aksenttegnet i ubestemt form, men
>  ikke i bestemt form: Madserud allé, men Harbitzalleen.
> [1]
http://www.sprakrad.no/Tema/Stedsnavn/Kommunal-navnsetting/Hvordan-skal-navna-skrives/

Eg har ein mistanke om at dette er utdatert informasjon. Før var det
slik at aksentar *skulle* sløyfast i bestemt form og fleirtal, men den
regelen vart oppheva for nokre år sidan (heldigvis, IMHO).

Adressa ovanfor vart sist oppdatert juli 2011. Men her er eit dokument
for november 2012 som seier noko anna:

http://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Namnsetjing%20av%20gater%20og%
20vegar%201.pdf

    Aksentteikn
    I ord som allé og chaussé er det etter rettskrivinga valfritt å
    nytte aksentteikn. I adressenamn er det likevel vanleg praksis
    at aksentteiknet blir nytta i ubestemt form, men ikkje i bestemt
    form: Madserud allé, men Harbitzalleen.
    
Altså vanleg praksis (er òg naturleg, sidan det før var ein regel på
det), men ikkje noko krav.

Uansett, eg meiner me bør bruka det som står i Kartverket sine data. Det
er dette som er dei offisielle namna. Når desse har openbare skrivefeil
(som allèen, ALLéEN o.l.), bør dette meldast inn, slik at dei kan retta
det.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list