[NUUG kart] Fokuserer kartlegging på data ikke i kartverket.

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Wed Oct 8 22:49:03 CEST 2014


må. den 06. 10. 2014 klokka 21.59 (+0200) skreiv Solhagen:
> Det er flott at man er ivrige med kartleggingen.
> Men primært bør vi fokusere på at kartet er riktig, ikke at det er
> pent.
> 
> Adressering med veinavn i kommunene er ofte et tema som politikerne 
> forstår og har mening om. Jobber selv med litt slike saker i kommunen. 
> Det er svært ofte at strekninger for navn blir endret og at navnene blir 
> helt endret fra det som ligger i utkastet. Nummereringen kommer også mye 
> seinere. Der det finnes endelige vedtak kan OSM være flinkere enn 
> kommunen, men det må være et vedtak.

Ja. *Ikkje* legg ikkje-vedtekne forslag til gatenamn/adresser. Det er
svært truleg at det kjem endringar før dei nye namna vert vedtekne. Og
det kan vera små endringar som ikkje er så lette å oppdaga. Men med éin
gong vedtaket er gjort i kommunestyret, er det fint om det vert lagt inn
i OSM. Då er me mykje raskare ute enn Karverket. :)

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list