[NUUG kart] Allé vs. alle

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Wed Oct 8 23:04:22 CEST 2014


Hei,

Jeg prøvde og se litt hva som blir brukt andre steder i verden og det
ser ut som U+0027 er mye brukt overalt. Jeg kan godt legge inn U+2019
i addrnodeimportstatus sånn at det vil bli 100% konsekvent over hele
Norge, men først får "alle" komme til enighet.

Ruben


2014-10-08 22:33 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> ty. den 07. 10. 2014 klokka 00.18 (+0200) skreiv Gorm E. Johnsen:
>> Jeg foreslår at vi bestemmer oss for å bruke fot-tegnet (uformell
>> sammenheng) og korrigerer til det.
>
> Eg er svært ueinig i dette. På norsk finst det éin
> typografisk korrekt apostrof, og det er denne: ’
> (U+2019 i ISO 10646). «Shift + AltGr + B» på Linux-
> tastatur.
>
> Alt anna vert berre fattigmannsetterlikningar, som
> er unødvendige, om som me bør halda oss for god til. :)
> Ein bør konsekvent retta andre apostrof-etterlikningar
> til ’-teiknet.
>
> Fotteiknet er ′ (U+2032), og skal absolutt *ikkje* brukast.
> ASCII-/programmeringsapostrofen ' (U+0027) er mykje brukt,
> men det er nok berre fordi han er lett tilgjengeleg på tastaturet (og
> fordi ekte apostrof før ikkje var tilgjengeleg i det heile tatt).
> Aksentteikna ` (U+0060) og ´ (U+00B4) blir også ofte brukt, då av folk
> som ikkje klarar å finna fram på tastaturet.
>
> Så oppsummert: `, ´ og ' bør automatisk endrast til ’ ved import av
> gatenamn. Då blir det både korrekt og fint. :)
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> http://huftis.org/
> Jabber: karl at huftis.org
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list