[NUUG kart] Spørsmål om adresser

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Tue Oct 14 08:26:09 CEST 2014


> Jeg er fersk i miljøet, og spør derfor i forkant for å gjøre ting riktig. Adresseimport-mailene leses med stor interesse, dette har mye å si for oss som deltar i redningstjenesten feks. Veldig mange frivillige organisasjoner har ikke råd til å kjøpe premium kart til samtlige GPS, da er kart fra OSM ofte det man baserer seg på, til GPS etc.

Veldig motiverende å høre!

> Så over til spørsmålet mitt, når det gjelder adresser, så er jo dette punkter fra importen, mens noen hus (polygon) har også husnummer. Skal man da fjerne adressen på huset eller fjerne noden (typisk fra import)? Og det burde legge premissene for når man skal legge inn adresser som ikke finnes, skal/kan adresser ligge på polygon?

I denne omgang importerer vi bare adressene som ennå ikke er lagt inn
i OSM. Filer som kun inneholder disse nodene er tilgjengelige her:
http://osm.beebeetle.com/addrnodeimportstatus.php . De blir
tilgjengelige med newnodes_xxxx.osm-filnavnet etterhvert som alle
andre adresser i den enkelte kommune allerede i OSM er blitt
gjenkjent.

Det har vært mye diskutert på denne lista om adressene skal være på
noder eller polygoner, og det har ikke blitt helt enighet. Alle er
derimot enige om to ting (så vidt jeg vet): Vi ønsker å ha alle
adressene i OSM og dataene kan lovlig legges inn i OSM. Følgelig
prøver vi bare å få inn alt som mangler uten å ende opp med
duplikater. Dermed blir adresser som allerede ligger på bygninger
værende (hvis de er korrekte) og nye adresser i hovedsak noder.

Diskusjonen om alt skal over på noder (som gjort i Danmark) eller om
begge deler skal være akseptert (som blir anbefalt av resten av
OSM-miljøet på verdensbasis) setter dermed ingen hindring for
importen.

Hvis eksisterende adresser kun har husnummer, må gatenavn, postnr/sted
legges inn før resten av nodene kan importeres.

Se ellers: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Address_import_for_Norway

Mvh
Ruben


More information about the kart mailing list