[NUUG kart] Kartverket N50 – bygninger

Tor torsm.news at gmail.com
Mon Oct 27 22:20:13 CET 2014


> 27. okt. 2014 kl. 10:36 skrev Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> 
>> -----Original Message-----
>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>> Tor
>> Sent: Saturday, October 25, 2014 8:55 AM
>> To: NUUGs kartliste
>> Subject: [NUUG kart] Kartverket N50 – bygninger
>> 
>> Jeg har satt opp en tabell med forslag til tagging av bygninger fra N50:
>> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/N50_import_(Norw
>> ay)#Buildings>
>> 
>> Fint om noen kvalitetssikrer denne og retter feil.
>> 
> 
> Har ikke fått sett nærmere på dette, men en ting jeg ser et at du skriver at bygninger kan representeres som punkt eller polygon.

Jeg mente å beskrive hvordan bygningene er representert i N50, ikke
hvordan de bør representeres i OSM.

> Det er feil. Bygninger skal være polygoner (eneste unntak er user defined). Tidligere var det tillatt med punkter, men ikke nå lenger. Og det er vel en utfordring for det er mye bygninger i form av punkter i N50.
> 
> Ref http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Building

Jeg har også sett at det på wikien står at bygninger skal være polygoner
og ikke punkter i OSM. Liekvel finnes det 7–800 000 bygninger som noder
i OSM. Ser man på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:building
er det heller ikke enighet om at bygningsnoder må unngås.

Selv om et polygon gir mer infomasjon enn en node, så ser jeg på det som
et større problem at vi har så få bygninger i OSM. Ofte er det viktigere
å vite hvor bygningen ligger enn om den har fire eller seks hjørner
eller om den er 5 × 5 eller 10 × 10 m stor. Hvis alternativet til å
plassere en node på kartet er å ikke ha noen informasjon på kartet,
synes jeg det blir rart å velge sistnevnte. I alle år har en
prikk vært godt nok for å markere ei hytte eller et naust på vanlige
turkart, så hvorfor skal det ikke gå an i OSM?

-- 
Tor


More information about the kart mailing list