[NUUG kart] Kartverket N50 – bygninger

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Oct 28 06:40:39 CET 2014


28. okt. 2014 kl. 00:03 skrev Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
> 
> Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
>> 
>> Jeg har også sett at det på wikien står at bygninger skal være polygoner
>> og ikke punkter i OSM. Liekvel finnes det 7–800 000 bygninger som noder
>> i OSM.
> 
> Jeg tviler på at disse er synlig på kartet, hverken osm.org eller frikart.no.

Do not tag for the renderer.

>> [...]
>> Ofte er det viktigere
>> å vite hvor bygningen ligger enn om den har fire eller seks hjørner
>> eller om den er 5 × 5 eller 10 × 10 m stor.
> 
> Stemmer.
> 
> 
>> Hvis alternativet til å
>> plassere en node på kartet er å ikke ha noen informasjon på kartet,
>> synes jeg det blir rart å velge sistnevnte.
> 
> Ikke hvis noden er falskt.
> 
> Data i N50 er lagt for kart i målestokk 1:50000. Der er det er rett og slett umulig å tegne all bygninger som finnes i realiteten. De aller fleste bygninger må elimineres, flyttes eller sammenfattes på et slik kart. Dette er et tap av masse viktig informasjon, som vi ikke kan gjenopprette automatisk.
> 
> 
>> I alle år har en
>> prikk vært godt nok for å markere ei hytte eller et naust på vanlige
>> turkart, så hvorfor skal det ikke gå an i OSM?
> 
> Fordi OSM er ikke noen kart, men en database uten målestokk.

Jeg kan vanskelig se at det at OSM er en database uten måelstokk i seg
selv skal være et argument mot bygninger som noder.

Det legges kontinuerlig inn data i OSM som er unøyaktig informasjon. Vi
har veier som kan ligge mange titals meter feil i terrenget, bygninger
som er tegnet inn uten at hver krinkelkrok er med, bygninger som er
forskjøvet i forhold til terrenget, stier tegnet inn som rette streker,
kystlinje som ligger hundrevis av meter feil osv. Det er ofte bedre å ha
denne informasjonen med selv om den er unøyaktig, hvis alternativet er
ingen infomrasjon. Hadde det vært et absolutt krav om at alle objekter
måtte være helt nøyaktig plassert og ha helt riktig fasong, hadde OSM
vært et helt annet prosjekt enn det det er.

> 
> Jeg anbefaler å fortsette bare med polygoner inntil videre. Hvis en god løsning for bygninger uten polygon blir funnet, så kan disse alltid importeres senere. Men akkurat det kan komme til å bli vanskelig.


More information about the kart mailing list