[NUUG kart] Kartverket N50 – bygninger

Arne Johannessen arne at thaw.de
Tue Oct 28 19:39:17 CET 2014


On 28 Oct 2014, at 06:40, Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
> 
> Do not tag for the renderer.

Nettopp!

N50 data is data for the renderer, and therefore ill-suited for a direct OSM import.


> Jeg kan vanskelig se at det at OSM er en database uten måelstokk i seg
> selv skal være et argument mot bygninger som noder.

Ikke hvis noden stemmer mer eller mindre overens med virkeligheten. Men akkurat det gjør de fleste av bygninger i N50 ikke. Derfor er N50 i utgangspunktet ikke egnet til å importeres inn i OSM.


> Det legges kontinuerlig inn data i OSM som er unøyaktig informasjon.
> [...] Hadde det vært et absolutt krav om at alle objekter
> måtte være helt nøyaktig plassert og ha helt riktig fasong, hadde OSM
> vært et helt annet prosjekt enn det det er.

Helt enig. Men til en import må standarden nødvendigvis være høyere enn til manuell redigering.

-- 
Arne Johannessen


More information about the kart mailing list