[NUUG kart] Kartverket N50 – bygninger

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Oct 28 07:57:28 CET 2014


Den 28. okt. 2014 kl. 00.03 skrev Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
> 
> Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
>> 
>> Hvis alternativet til å
>> plassere en node på kartet er å ikke ha noen informasjon på kartet,
>> synes jeg det blir rart å velge sistnevnte.
> 
> Ikke hvis noden er falskt.
> 
> Data i N50 er lagt for kart i målestokk 1:50000. Der er det er rett og slett umulig å tegne all bygninger som finnes i realiteten. De aller fleste bygninger må elimineres, flyttes eller sammenfattes på et slik kart. 

Dette kan nok være et problem der Kartverket har valgt å la boligfelt og hyttefelt være representert med klynger av bygningsnoder. Mange steder ligger imidlertid bygningene såpass spredt i terrenget at det ikke er et problem.


More information about the kart mailing list