[NUUG kart] Kartverket N50 - bygninger

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Tue Oct 28 13:29:56 CET 2014


Enig at det er et problem med bygningspunkter fra N50 der de faktisk ikke
representerer et bygg.

Utover det ser jeg ikke noe problem med å legge inn bygg som punkt i OSM.
Som nevnt av andre så synes jeg det er bedre med et punkt enn ingenting.
Ofte på flyfotoene er det vanskelig å tegne et polygon fordi oppløsninga er
så grov så i mange tilfeller kan det være vanskelig å få til et polygon.

Espen

2014-10-28 7:57 GMT+01:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

>
> Den 28. okt. 2014 kl. 00.03 skrev Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
> >
> > Tor <torsm.news at gmail.com> wrote:
> >>
> >> Hvis alternativet til å
> >> plassere en node på kartet er å ikke ha noen informasjon på kartet,
> >> synes jeg det blir rart å velge sistnevnte.
> >
> > Ikke hvis noden er falskt.
> >
> > Data i N50 er lagt for kart i målestokk 1:50000. Der er det er rett og
> slett umulig å tegne all bygninger som finnes i realiteten. De aller fleste
> bygninger må elimineres, flyttes eller sammenfattes på et slik kart.
>
> Dette kan nok være et problem der Kartverket har valgt å la boligfelt og
> hyttefelt være representert med klynger av bygningsnoder. Mange steder
> ligger imidlertid bygningene såpass spredt i terrenget at det ikke er et
> problem.
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20141028/8e0000ae/attachment.htm 


More information about the kart mailing list