[NUUG kart] Forslag til dugnad for adressenode-import

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Tue Oct 28 08:36:46 CET 2014


2014-10-27 20:27 GMT+01:00 Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
> Finns det community consensus angående tomter som har adresser, men ikke er bebygd? Det er tilsynelatende ganske mange slike tilfeller i hytteområder overalt i Norge, f. eks. på Sørbråten i Oslo kommune: <http://osm.org/go/0TucrXwZQ->

Jeg vil tro det også gjelder i alle byggefelt med gateadresser der det
fortsatt er ubebygde tomter.

> Jeg synes det er rart å ha husnummer uten hus. Jeg tror at dette er i det minste uvanlig i OSM internasjonalt. Har dette blitt diskutert i det hele tatt?

Når man kaller det husnummer, er det rart å ha dem uten hus. Kaller
man dem gateadresser er det ikke så rart... Det er da adressen til
eiendommen, ikke huset.

Jeg tok det opp et par ganger i fjor, men kan ikke se at det ble noe
mer diskusjon rundt det:
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-October/004306.html
http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-October/004323.html

Geir Ove


More information about the kart mailing list