[NUUG kart] Kartverket N50 - bygninger

Arne Johannessen arne at thaw.de
Tue Oct 28 19:43:28 CET 2014


Espen Oldeman Lund <espen at espenpost.com> wrote:
> 
> Enig at det er et problem med bygningspunkter fra N50 der de faktisk ikke representerer et bygg. 
> 
> Utover det ser jeg ikke noe problem med å legge inn bygg som punkt i OSM. Som nevnt av andre så synes jeg det er bedre med et punkt enn ingenting. [...]

Enig.

Forutsetning er etter min mening at ingen av bygningene som punktet representerer er allerede inne i OSM-databasen. Dessuten kan det da kanskje være lurt å tagge noden med fixme=position eller noe sånt.


> 2014-10-28 7:57 GMT+01:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
>> Den 28. okt. 2014 kl. 00.03 skrev Arne Johannessen <arne at thaw.de>:
>>> 
>>> Data i N50 er lagt for kart i målestokk 1:50000. Der er det er rett og slett umulig å tegne all bygninger som finnes i realiteten. De aller fleste bygninger må elimineres, flyttes eller sammenfattes på et slik kart.
>> 
>> Dette kan nok være et problem der Kartverket har valgt å la boligfelt og hyttefelt være representert med klynger av bygningsnoder. Mange steder ligger imidlertid bygningene såpass spredt i terrenget at det ikke er et problem.

Stemmer så vidt. Nå har jeg ikke tall, men vil antar at mer enn 60 % av noder er kartografisk generalisert på denne måten. (Her i Tyskland gjelder dette mer enn 90 % av noder i vårt TK-50, men i Norge finnes det riktig nok mye flere enestående bygninger i marken og generelt større avstander mellom boliger.)

Se på <http://d.thaw.de/temp/n50:fkb.png>. Her har du N50 sammenlignet med felles kartdatabase, som er ganske nøyaktig.

Dette utsnittet inneholder 37 bygninger (ifølge FKB). For å tilpasse FKB, som har omtrent målestokk 1:5000--1:10000, til N50 i 1:50000, er 16 av disse 37 fallet bort, 7 har blitt flyttet, og 5 er sammenfattet til 1 gårdstun-node, som også er flyttet til ny posisjon i henhold til kartografien. Bare 9 av 37 bygninger har blitt bevart og er omtrent på samme posisjon (da som noder); 9 av 17 noder i N50 er altså feil på en eller annen måte. Og dette her er ikke akkurat et tettsted.

Ifølge kartografisk teori kan man forvente omtrent det samme på de fleste andre steder også.

Derfor ville jeg heller bruke N50 som referanse ved manuell innlegging/redigering enn til en automatisk import.

Hilsen,
Arne

-- 
Arne JohannessenMore information about the kart mailing list