[NUUG kart] Forslag til dugnad for adressenode-import

Gnonthgol gnonthgol at gmail.com
Tue Oct 28 19:18:59 CET 2014


Den 28. okt. 2014 18:39, Stein Arne Storslett skreiv:
> Etter min mening bør alle tomter som har blitt tildelt en offentlig
> adresse også få en addr-tag.
> Det vil hjelpe med ruting, noe som vil være "nødvendig" fra det oppstår
> et behov for å komme seg til adressen - lastebilen med fyllmasse, f.eks. :-)

Heilt einig med deg. Det er ingen grunn til å ikkje ha med desse dataa. 
Det kan vere nokon som finn dei nyttige. Dette gjelder også der det 
ikkje er planer om å sette opp hus der.

> Diskusjonen blir vel heller hvor adressen skal plasseres på en slik
> tomt, på et pologon for tomten, en singel node ved veien, eller?

Eg meinar at rettningslinjene for bygg også passer fint her. Aller helst 
skal det vere ein node med addr taggar på inngangen til tomta. Dette er 
antakligvis best for dei som brukar kartet til å besøke tomta eller 
levere varer. Dersom tomta ikkje har ein naturlig adgangsveg for verken 
bil eller folk, eller dersom dette er ukjent så skal addr taggane 
plaserast på polegonet som representerer tomta eller på ein node midt i 
tomta.

Gnonthgol


More information about the kart mailing list