[NUUG kart] Kartverket N50 - bygninger

Arne Johannessen arne at thaw.de
Wed Oct 29 23:22:09 CET 2014


On 28 Oct 2014, at 20:02, Ruben Undheim <ruben.undheim at gmail.com> wrote:
> 
> Jeg synes det virker fornuftig å bruke N50 for å manuelt kopiere inn
> takkanter for bygninger som en også finner på Bing eller vet pga
> lokalkunnskap er der. Da vil nøyaktigheten på bygningen kunne bli
> veldig god (man unngår vel offset som ved tracing fra Bing, regner jeg
> med)

Dessverre ikke.

TL;DR  "offset" i N50 er signifikant og helt umulig å tolke uten Bing, FKB e.l.


Dessverre ikke. Det vil si, du har naturligvis ingen offset pga. fotogrammetri-parallaksen som vi ser på Bing. Men i N50 har du i stedet kartografisk generalisering pga. plassmangel på kart i liten målestokk (1:50000), som kan være enda verre.

Denne effekten ser du ganske godt på <http://dev.thaw.de/temp/n50:fkb.png>. For å lage kart i målestokk 1:50000 (= N50) var det nødvendig å flytte flere hus med 10 m eller mer i forskjellige retninger. Blant annet er huset på østsiden av veien ved Svingen og huset på Blåsås å nevne her. Og så har du gårdstunet Øvre Kirkeby, som er flyttet omtrent 40 m mot sør i henhold til forenklet veg. Boden ved skogkanten like vest for Øvre Kirkeby er flyttet ca. 10 m mot vest selv om det ikke er synlig årsak til dette. Derimot ligger et av husene på Steinsrud mer eller mindre tilfeldigvis akkurat på rett sted (de to andre er falt bort i generaliseringen).


Disse forskjellene i størrelsen og retningen av forskyvningene er grunnet i kartografien og finnes overalt der kart blir tegnet i mindre målestokk. Det er derfor jeg mener at N50 er i utgangspunktet ikke så godt egnet til å bruke i OSM.

Ikke desto mindre er riktignok *noe* av dataene i N50 bedre enn *noen* deler av OSM i dag. Det er mulig at dette gjelder særdeles ting som vassdrag og kystlinje, kanskje skog osv.; men til nå har jeg ikke undersøkt dette nærmere.

-- 
Arne JohannessenMore information about the kart mailing list