[NUUG kart] Adresseimprt

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Tue Sep 30 21:40:40 CEST 2014


30. september 2014 kl. 21.16 skrev Tor <torsm.news at gmail.com>:

>
> 30. sep. 2014 kl. 19:48 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:
>
> Videre med tanke på adresseimporten, så synes jeg personlig at ting virker
> ganske godt forberedt, spesielt med Rubens initiativ ​rundt den automatiske
> statusrapporteringen, og alt arbeidet som er lagt inn i wikien og
> konverteringen av dere.
>
> Med det sagt, siden jeg har sett en e-post eller to (var vel muligens av
> deg, Tor?) hvor det ble spurt om det er noe mer som mangler før vi tar
> kontakt med import-listen, så lurer jeg på om det er noen andre ting på
> agendaen som brenner?
>
>
> Hvis jeg husker riktig, så har vi ikke kommet til enighet om hvordan vi
> skal håndtere eksisterende adressedata i OSM. På wikien er det foreslått
> å fjerne adresseinfo fra bygninger og og andre objekter, men ikke alle har
> vært
> enige i dette. Diskusjonen om dette har imidlertid ebbet ut, og det er
> uansett ikke sikkert vi oppnår konsensus om fremgangsmåten, så det er
> kanskje ikke noe poeng i at vi dveler mere med dette før vi legger det
> frem på importlista?
>

​Sant det, håndtering av eksisterende adressedata.
I de forrige diskusjonene ble det--fra mitt synspunkt--tilsynelatende
"standstill" rundt hvorvidt man skulle ta alle adresser over én kam, eller
tillate seg å sammenslå adressenoder med bygninger i de*- *uhm, *mindre
urbane* områdene.

Ikke for å dra diskusjonen i en annen retning, men jeg veier selv mot en
forskjellsbehandling av adressenoder avhengig av hva slags bygninger det
er, selv om jeg ser at dette gjør vedlikeholdsarbeidet mer komplekst.*Personlig tenker jeg spesielt på alle de kommunene ute på landet--er selv
fra en--hvor majoriteten av alle adresser er kun tiltenkt/egnet den ene
bygningen--og kun bygningen i seg selv, ingen POIs--hvor adressen er
tilknyttet.*

> Jeg har laget et system som tilrettelegger for å kunne beholde alle
> adressenoder som allerede er inne i OSM og samtidig eksisterer i
> Kartverkets data. Systemet "krever" også at noder som ikke matcher
> korrigeres/sjekkes før en eventuell import. Dette gjør det mulig å
> utsette diskusjonen om vi skal fjerne adressedata på POIer og
> bygninger og allikevel få et komplett datasett. Når datasettet i OSM
> er komplett - som ikke bør ta så veldig lang tid nå, kan vi igjen
> begynne å diskutere om adressedata på POIer og bygninger bør fjernes.


Det Ruben legger fram gjør det jo da mulig å utsette problematikken til en
viss grad.

- Thor
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140930/762a6b57/attachment.htm 


More information about the kart mailing list