[NUUG kart] Hvor viktig å beholde historikken?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Tue Aug 4 15:21:35 CEST 2015


Feilredigeringer kan såvidt jeg vet rettes opp i på changesett-nivå (som
jeg tror uansett blir nødvendig ved omfattende endringer som Elveg-importen
- om man endrer tilbake bare noen av veiene, så henger de jo kanskje ikke
på resten av veinettet lenger).

Der OSM er mer detaljert enn Elveg beholdes naturligvis OSM-data. For
eksempel, gangveger som finnes i OSM men som ikke ligger inne i Elveg
beholdes naturligvis. De vil uansett ikke slettes - jeg snakker bare om
veiene som finnes i Elveg. Tagger som finnes vil som nevnt uansett måtte
flettes inn i nye tagger fra Elveg, slik at man ikke mister informasjon der.

Kort fortalt - OSM skal forbedres med Elveg-data, ikke erstattes av. Og det
kan gjøres ved å forbedre det som er der direkte (tidkrevende), eller ved å
flette inn eksisterende tags osv. på de aktuelle veiene, slette dem og
flytte inn nye (også tidkrevende, men ikke i like stor grad).

Merk for øvrig at dette såvidt jeg vet ikke kan gjøres der det finnes
relations på veiene. Og det kan hende dette i hovedsak er tidsbesparende
der det er tettvevd infrastruktur med mange kryss.

2015-08-04 14:34 GMT+02:00 Bernt M. Johnsen <berntm at gmail.com>:

> Det er viktig å beholde historikken, da det generelt sett vil gjøre det
> lettere i rette opp feilredigeringer. Men ikke for enhver pris. Så det blir
> en avveining.
>
> Men det som ER uhyre viktig (IMHO) er å ta vare på det bakkearbeidet som
> er gjort for OSM, som gjør at OSM-kart i mange områder overgår det meste i
> detaljeringsgrad, spesielt for syklister og fotgjengere. Hvis disse dataene
> går fløyten og OSM degerenerer til samme informasjonsnivå som
> konkurrentene, kan jeg like gjerne bruke andre kartkilder......
>
> M.a.o: på "blårussisk": Det er viktig å beholde komparative fortrinn....
> :-)
>
> 2015-08-04 13:57 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:
>
>> Jobber litt med Elveg-importen nå og da. Et veldig grovt overslag med
>> mitt nåværende tempo (som garantert går opp når jeg kommer inn i det, men
>> aner ikke hvor mye) viser at Bergen kommer til å ta ca. 600 timer. Som er
>> en del. Vi snakker to år med en times jobbing hver dag, eller 4 mnd.
>> fulltids jobb.
>>
>> Jeg merker meg at det tar tid både å bruke både Replace Geometry
>> (Elveg-veier må slås sammen for å passe til eksisterende veier, og kryss må
>> ofte manuelt kobles sammen) og Improve Way Accuracy (man må hele tiden
>> sjonglere om man skal flytte en node, legge til ny, slette, osv., og det
>> blir enda verre om man må gjøre større korrigeringer i posisjoner av noder
>> og hele tiden må låse valgt node).
>>
>> Jeg merker meg videre at noe som *ikke* tar særlig tid, er å kopiere inn
>> direkte fra Elveg (har gjort det et par steder hvor det ikke var veinett
>> fra før). Og det er jo teoretisk mulig å gjøre det for eksisterende veier
>> (i spiselige mengder av gangen, så klart - alt må jo kontrolleres manuelt
>> uansett), slå sammen tags fra gammelt til nytt, og slette de gamle veiene.
>>
>> Nå er det jo en generell regel at man helst ikke skal slette eksisterende
>> data, da for å beholde historikken. Men *hvorfor* er det viktig å
>> beholde historikken, og *hvor* viktig er dette egentlig, når
>> alternativene tar så lang tid - og når både geometri og tags i hovedsak
>> blir fullstendig endret uansett?
>>
>>  - Christer
>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
>
> --
> Bernt Marius Johnsen
> https:// <https://sites.google.com/site/qajaqtreff/>
> qajaqtreff.wordpress.com
> "Melius vivit qui remigat"
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150804/199e4469/attachment.htm 


More information about the kart mailing list