[NUUG kart] Sletting av tilfeldig route-relation

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Mon Aug 10 13:38:55 CEST 2015


Jeg har litt trøbbel med en relation. Den heter "Bergen-Kleppestø" og ser
ut til å være en sykkelrute som starter på et tilsynelatende tilfeldig
lyskryss på Laksevåg utenfor Bergen sentrum og slutter på et tilsynelatende
like tilfeldig kryss på Kleppestø på Askøy. Såvidt jeg vet er dette ingen
offisiell sykkelrute.

Denne relation gjør at arbeidet med Elveg-import tar noe lenger tid og blir
mer pirkete. Jeg lurer da på: Er det sannsynlig at dette er noe en kar har
lagt inn i sin tid for å bruke personlig, men som ikke tjener noe formål
for andre brukere, og som med fordel kan slettes?

Og mens vi er inne på fjerning av relations: Gamle bussruter som ikke
lenger går (pga. ruteomlegging) - kan de med fordel slettes?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150810/b4cf3798/attachment.htm 


More information about the kart mailing list