[NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

N/A N/A gazer2175 at hotmail.com
Thu Aug 13 16:03:19 CEST 2015


Har sett ulik praksis rundt om i verden på dette.

Eg har brukt å kople links til der sperrelinja sluttar/startar.


Ideelt sett så skal ein då tagge med lanes og turn:lanes for strekninga som har akselerasjon- og retardasjonsfelt.

For turn:lanes brukar ein då merge_to_left på akselerasjonsfelt og slight_right på retardasjonsfelt.


Har langt merke til at OsmAnd ikkje er heilt god på dette. Den driv og gir stemme beskjed om "keep left" kvar gong eg køyrde forbi retardasjonsfelt.

Er nok berre snakk om at utviklarane må gjere små endringar.

Kan og legge til at eg har merka meg feil tagging med change:lanes ein del plassar.
Forbi akselerasjonsfelt er det ofte varsellinje for dei som køyrer i felt 1 frå venstre. Dette betyr ikkje at det er forbode å skifte til høgre felt, men at det kan vere fare for at det kjem bilar inn i det feltet frå akselerasjonsfeltet.
Har funne mange plassar der det var tagga med change:lanes=not_right|yes Her må det vere heiltrekt sperrelinje for at denne skal brukast.

________________________________
From: kart-bounces at nuug.no <kart-bounces at nuug.no> on behalf of Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>
Sent: Wednesday, August 12, 2015 9:57 AM
To: NUUGs kartliste
Subject: [NUUG kart] Av-/påkjørsler på motorvei

Elveg-data virker konsekvent å starte en egen way der avkjøringsfelt starter. OSM ønsker at ways kun skal separeres der hvor veiene er fysisk adskilt, altså skal veien ifølge dette tagges med ett ekstra felt frem til avkjøringsfeltet fysisk bøyer av og skilles fra hovedveien (hvor også motorway_junction skal plasseres). Ditto med akselerasjonsfelt.

Merker meg generelt at i Elveg-data er det iblant litt mange parallelle ways på samme sted i motorveisammenheng. Det ser litt rotete ut.

Skal vi følge Elveg eller OSM?

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/2f1a79a0/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list