[NUUG kart] Skal veier splittes i "trekant" inn mot rundkjøringer?

Christer van der Meeren cmeeren at gmail.com
Thu Aug 13 18:12:27 CEST 2015


Dette er høyrelevant for Elveg-importen, så jeg tror vi bør prate litt om
det.

OSM har et prinsipp om at veier/felt som er fysisk atskilt skal ha egne
ways. Inn mot rundkjøringer er det ofte en trafikkøy som vil føre til en
slik splitting. Dette er også reflektert i Elveg-data. Men under import av
Elveg-data må man passe på å beholde relasjoner, og det blir en del ekstra
arbeid når veien i OSM eksisterer som én way inn mot rundkjøringen, men nå
skal splittes opp i to ways. Spesielt dersom veien har bussruterelasjoner -
da må man passe på å bruke riktig way på ruten frem og ruten tilbake. Dette
vil normalt skje minst tre ganger for hver rundkjøring man importerer fra
Elveg, med alt det innebærer av økt arbeidsmengde.

Det har også kommet innspill i en annen tråd på listen om at kartet blir
mer rotete. Selv er jeg usikker på om jeg er enig i hvor grensen for rotete
kart går (med fokus på usikker).

Hvis vi bestemmer oss for å ikke mappe slike splitter, så må vi ha noen
tanker om hvor grensen går - hvor lang skal feltene være adskilt i
virkeligheten for at de med rette skal mappes som to separate ways i OSM?

Gir en slik oppsplitting av veien noe grunnleggende positivt? Eller bare
ser det "tøffere" ut på høy zoomlevel? Eller kanskje stikk motsatt - mer
rotete?

Kjør debatt!

 - Christer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/5d1df169/attachment.htm 


More information about the kart mailing list