[NUUG kart] Skal veier splittes i "trekant" inn mot rundkjøringer?

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Thu Aug 13 20:34:16 CEST 2015


Jeg prøver å følge retningslinjen om fysisk adskillelse ganske presist, og
dermed blir trafikkøyer absolutt godt nok grunnlag til å dele veien opp i
to. Det skaper litt mer arbeid ved redigering og vedlikehold av relasjoner,
men samtidig er verktøyene relativt kraftfulle med tanke på oversikt over
hvilke veier som er medlem av relasjoner, samt f.eks. rekkefølge og
lignende (til en viss grad).

Hvorvidt kartet blir særlig rotete av dette er jeg litt uenig i, også med
hensyn på at det er slikt det fysisk er tilrettelagt. Det er jo heller ikke
noe problem å legge inn trafikkøyen som traffic_calming=island (e.l., hvis
jeg husker rett).

Uansett er dette et emne som ikke er norgesspesifikt, så om du ønsker et
bredere spekter av relevante tilbakemeldinger vil tagging-listen være en
kandidat. Her tror jeg derimot at du ender opp med akkurat samme svar
tilsvarende wikien.


*█ **Thor M. K. Høgås*
Freelance developer & translator
Site: *http://roht.no <http://roht.no/>*

2015-08-13 18:12 GMT+02:00 Christer van der Meeren <cmeeren at gmail.com>:

> Dette er høyrelevant for Elveg-importen, så jeg tror vi bør prate litt om
> det.
>
> OSM har et prinsipp om at veier/felt som er fysisk atskilt skal ha egne
> ways. Inn mot rundkjøringer er det ofte en trafikkøy som vil føre til en
> slik splitting. Dette er også reflektert i Elveg-data. Men under import av
> Elveg-data må man passe på å beholde relasjoner, og det blir en del ekstra
> arbeid når veien i OSM eksisterer som én way inn mot rundkjøringen, men nå
> skal splittes opp i to ways. Spesielt dersom veien har bussruterelasjoner -
> da må man passe på å bruke riktig way på ruten frem og ruten tilbake. Dette
> vil normalt skje minst tre ganger for hver rundkjøring man importerer fra
> Elveg, med alt det innebærer av økt arbeidsmengde.
>
> Det har også kommet innspill i en annen tråd på listen om at kartet blir
> mer rotete. Selv er jeg usikker på om jeg er enig i hvor grensen for rotete
> kart går (med fokus på usikker).
>
> Hvis vi bestemmer oss for å ikke mappe slike splitter, så må vi ha noen
> tanker om hvor grensen går - hvor lang skal feltene være adskilt i
> virkeligheten for at de med rette skal mappes som to separate ways i OSM?
>
> Gir en slik oppsplitting av veien noe grunnleggende positivt? Eller bare
> ser det "tøffere" ut på høy zoomlevel? Eller kanskje stikk motsatt - mer
> rotete?
>
> Kjør debatt!
>
>  - Christer
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20150813/943d5abe/attachment.htm 


More information about the kart mailing list